Wydarzenia

MPU zmienia adres siedziby !

Paula Dominiak

Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiamy, że Miejska Pracownia Urbanistyczna zmienia adres siedziby. Od dnia 5 listopada 2019 roku zapraszamy Państwa do nowego budynku zlokalizowanego przy alei... więcej

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego

Paula Dominiak

MPU w Łodzi została zwycięzcą tegorocznej IV edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego przyznawanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Nagrodę w... więcej

Ankieta - konsultacje społeczne programu Ogrody Sukiennicze

Paula Dominiak

W ramach Programu Ogrody Sukiennicze przeprowadzone zostaną poszerzone konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego procedowanych w MPU dla obszaru opracowania.  ... więcej

Aktualności planistyczne

Przyjmowanie wniosków do planu nr 225

Okólna, Żółwiowa i Serwituty oraz północna granica miasta Łodzi

Przyjmowanie wniosków do planu nr 222

Okólna, Józefa Sawickiego, Jana Gadomskiego i Moskule oraz północna granica miasta Łodzi

Uchwalenie prawomocne planu nr 123

Olechowska, Transmisyjna, Ofiar Terroryzmu 11.09, Tomaszowska

Przyjmowanie wniosków do planu nr 198

Mickiewicza, Kościuszki, Żeromskiego, Radwańska

Uchwalenie prawomocne planu nr 122

Tomaszowska i Jędrzejowska

Wyłożenie projektu planu nr 104 do publicznego wglądu

Przyjacielska, Zygmunta, Bałtycka, Lotna, Sąsiedzka do terenów kolejowych

Kontakt
RODO