Wydarzenia

Nowy serwis Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy serwis Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. więcej

Folder - przewodnik po Studium

Migracja danych

W 2018 r. Rada Miejska w Łodzi przyjęła dokument określający wizję rozwoju przestrzennego Łodzi na najbliższe lata: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi   Z... więcej

Pokrycie Łodzi planami miejscowymi przekroczyło 20%

Migracja danych

Dziś wchodzi w życie plan, dzięki któremu pokrycie powierzchni Łodzi planami miejscowymi przekracza barierę 20%. Od 2013 roku powierzchnia planów zwiększyła się o ponad 15%, co jest 2 wynikiem w... więcej

Aktualności planistyczne

Uchwalenie studium

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z roku 2018

Uchwalenie planu nr 115

Piłsudskiego, Śmigłego-Rydza, Milionowa, Kilińskiego, Fabryczna i Przędzalniana

Wyłożenie projektu planu nr 150 do publicznego wglądu

Piłsudskiego, Przędzalniana, Tuwima i Kopcińskiego

Uchwalenie planu nr 114

Aleksandrowska, Kędry, Czcibora i Rojnej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi

Kontakt
RODO