Praktyki

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 08.02.2019 09:13 do 08.02.2019 09:13.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Serdecznie zapraszamy na studenckie praktyki wakacyjne w Zespole ds. Modelowania i Wizualizacji 3D. Zakres praktyk obejmuje:

  1. Uczestniczenie w pracach zapewniających rozwój nowych technologii związanych z modelowaniem i wizualizacją 3D,
  2. Testowanie nowych narzędzi do modelowania i wizualizacji 3D,
  3. Teksturowanie wybranych obiektów na potrzeby cyfrowych makiet 3D,
  4. Weryfikacja danych stanowiących materiał źródłowy do budowy cyfrowych makiet 3D,
  5. Inwentaryzacje terenowe.

Mile widziana jest znajomość programów:r

                - Adobe Photoshop lub GIMPr

                - Autodesk 3ds Max Studior

                - Autodesk AutoCAD lub AutoCAD Map 3Dr

Odbycie praktyk w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi daje możliwość zaliczenia praktyk przewidzianych w programie studiów.r

CV prosimy przesyłać na adres: mpu@mpu.lodz.pl.r

Do CV należy dołączyć klauzulę o następującej treści:r

Na podstawie art. 7 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną z siedzibą w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55 zawartych w CV, które zostało przesłane w e-mailu w dniu ………………………………….. w celu procesu rekrutacji na praktyki studenckie w MPU. Powyższa zgoda oznacza, że została wyrażona dobrowolnie, świadomie i stanowi jednoznaczne okazanie mojej woli.r

Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o przesłanie dodatkowej zgody tj.:r

Na podstawie art. 7 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną z siedzibą w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55 zawartych w CV, które zostało przesłane w e-mailu w dniu ………………………………….. w celu przeprowadzenia kolejnych procesów rekrutacji odbycia praktyk studenckich w MPU. Powyższa zgoda oznacza, że została wyrażona dobrowolnie, świadomie i stanowi jednoznaczne okazanie mojej woli.r

Jednocześnie Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi w związku z możliwością odbycia płatnych praktyk studenckich w MPU.r

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Kontakt
RODO