Wydarzenia

Nagroda Ministra Rozwoju

Miło nam poinformować, że Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi otrzymała Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcie twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nagroda... więcej

MPU zmienia adres siedziby !

Paula Dominiak

Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiamy, że Miejska Pracownia Urbanistyczna zmienia adres siedziby. Od dnia 5 listopada 2019 roku zapraszamy Państwa do nowego budynku zlokalizowanego przy alei... więcej

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego

Paula Dominiak

MPU w Łodzi została zwycięzcą tegorocznej IV edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego przyznawanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Nagrodę w... więcej

Aktualności planistyczne

Uchwalenie prawomocne planu nr 129

Piłsudskiego, Wodna, Tuwima i Przędzalniana

Uchwalenie prawomocne planu nr 130

Park im. J. Poniatowskiego - Jana Pawła II, Mickiewicza, Żeromskiego, Radwańska, Inżynierska, Parkowa

Przystąpienie do sporządzenia studium 2020

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg

Uchwalenie prawomocne planu nr 127

Bażancia, Wycieczkowa, Kasztelańska, Skrzydlata, do granicy Lasu Łagiewnickiego

Uchwalenie prawomocne planu nr 128

Taborowa i Malownicza

Wyłożenie projektu planu nr 248 do publicznego wglądu

Zmiana planu nr 76 Sokołówka - część zachodnia osiedla Radogoszcz

Kontakt
RODO