OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 249

Przystąpienie nr 249
Nazwa Feliksin: Przylesie, Ziarnista, Czajewskiego, Bakaliowa, Gminna i Jędrzejowska do terenów kolejowych
Data podjęcia 2019-08-28
Uchwała XIII/487/19
Sprawę prowadzi Marcin Kosior
zespół: Zespół projektowy nr 3
tel.: 426-287-546

Stan zaawansowania prac

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): Marcin Kosior (04.09.2019 13:21)

Informację zmodyfikował(a): Paula Dominiak (05.11.2019 09:14)

Ilość odwiedzin: 906

Kontakt
RODO