OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 31.08.2020 11:33 do 04.09.2020 14:06.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Przystąpienie nr 258

Przystąpienie nr 258
NazwaMickiewicza, Kościuszki, Gdańska, Żwirki, Radwańska i Żeromskiego
Data podjęcia2020-08-26
Sprawę prowadziAleksandra Winerowicz
zespół: Zespół Projektowy Nr 1
tel.: 42 628 75 36

Stan zaawansowania prac

Podjęcie uchwały
Podjęcie uchwały

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.r

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź

Kontakt
RODO