Zielone Polesie

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 08.04.2019 12:10 do 08.04.2019 12:11.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

"Zielone Polesie" to program odnowy Starego Polesia w kontekście zmian demograficznych, przygotowany w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi na potrzeby prowadzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Program Zielone Polesie to wynik poszukiwania najlepszej formuły - przestrzennej i organizacyjnej - zarządzania procesem przekształcenia wyludniającego się Starego Polesia w Łodzi.r

 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Polesia

Projektanci:    
Anna Sokołowska  - a.sokolowska@mpu.lodz.pl
Gerard Goszczko  - g.goszczko@mpu.lodz.pl
Bartłomiej Idzikowski  - b.idzikowski@mpu.lodz.pl


Konstrukcja programu

Część 1: Stare Polesie - zadanie
Ustalono cel prac nad Starym Polesiem - realizację polityki powrotu do miasta - oraz określono zasięg obszaru opracowania.

Część 2: Stare Polesie - diagnoza
Przeprowadzono szczegółową analizę rozwoju obszaru, żeby najlepiej zrozumieć dynamikę jego przekształceń i procesy, którym obecnie podlega. Następnie przeprowadzono statyczną analizę stanu obecnego - zabudowy, przestrzeni publicznej, funkcji, w celu określenia, jakie zasoby będą dostępne w procesie przekształcania obszaru.r

Na tej podstawie opracowano diagnozę - najważniejsze wyzwania stojące przed Starym Polesiem.r

Część 3: Zielone Polesie - strategia
W odpowiedzi na wyzwania przekształcenia obszaru określono najważniejsze cele przekształceń Starego Polesia:
• poprawa jakości życia, zamieszkania i korzystania z obszaru,
• zachowanie i wzmocnienie historycznej tożsamości obszaru,
• aktywizacja obszaru i rzeczywista możliwość realizacji projektu.

Dla każdego celu określono strategie jego realizacji.

Część 4: Zielone Polesie - projekt
Na podstawie strategii realizacji celów określono rozwiązania sektorowe - dotyczące m.in.:
• komunikacji
• przestrzeni publicznych
• zieleni
• lokalnej aktywności
• zabytki
• nowa zabudowar

Po złożeniu rozwiązań sektorowych w jedną całość, ramy koncepcyjne obszaru wypełniono materią. W ten sposób powstał model przestrzenny docelowego stanu Zielonego Polesia.

Część 5: Zielone Polesie - program operacyjny
Po ustaleniu modelu docelowego dzielnicy przystąpiono do opracowania programu operacyjnego służącego przygotowaniu realizacji pożądanych przekształceń.

Aktualności

Informujemy o udostępnieniu protokołu z pierwszego spotkania warsztatowego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie omówienia zasad współpracy przy opracowaniu modelu przekształceń przestrzennych i organizacyjnych obszaru Zielonego Rynku w Łodzi.r

Link do protokołu

Kontakt

Zespół Projektowy Nr 3 (ZP3)

Kierownik Zespołu: Anna Sokołowskar

tel.: 42 680 82 64
pokój: 201
ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź


Informację wprowadził(a): Migracja danych (21.08.2018 23:52)

Informację zmodyfikował(a): Bartłomiej Idzikowski (09.04.2019 15:56)

Ilość odwiedzin: 8422

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
09.04.2019 15:56 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
09.04.2019 15:54 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
09.04.2019 15:54 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
09.04.2019 15:53 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
09.04.2019 15:50 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
09.04.2019 15:50 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
09.04.2019 13:06 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
09.04.2019 12:57 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 16:57 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 16:56 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 16:11 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 16:10 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 15:52 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 15:51 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 15:50 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 15:50 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 15:49 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 15:44 Paula Dominiak Modyfikacja treści
08.04.2019 13:23 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 13:23 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:13 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:12 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:12 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:11 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:10 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:08 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:06 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:05 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:05 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:05 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 12:04 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 11:17 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 11:15 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 10:37 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 10:36 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
08.04.2019 10:35 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
05.04.2019 16:13 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
05.04.2019 16:13 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
05.04.2019 15:59 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
05.04.2019 15:51 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
05.04.2019 15:50 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
05.04.2019 15:45 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
05.04.2019 15:43 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
05.04.2019 15:40 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
05.04.2019 15:37 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
05.04.2019 15:33 Bartłomiej Idzikowski Modyfikacja treści
01.03.2019 12:51 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
27.02.2019 12:43 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
27.02.2019 12:43 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
21.08.2018 23:52 Migracja danych Utworzenie strony
Kontakt
RODO