Odstąpienie od procedowania zmiany planu na terenie osiedla Stoki - przystąpienie nr 280

W wyniku braku akceptacji, części społeczności mieszkańców osiedla Stoki, wyrażonej podczas spotkania z władzami miasta oraz w protestach i petycjach, zdecydowano o odstąpieniu od procedowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Łodzi położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego - przystąpienie nr 280.

Mając powyższe na względzie, 16 listopada 2022 r. Rada Miejska w Łodzi przyjęła Uchwałę Nr LXVIII/2001/22 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego.

Od dnia 16 listopada 2022 r. Uchwała Nr LII/1607/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia nr 280 nie jest dalej procedowana.

Na przedmiotowym obszarze nadal obowiązuje mpzp nr 58, przyjęty uchwałą Nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4581).


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO