Wydarzenia

Ograniczenie wykonywania zadań przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Miejską Pracownię... więcej

Ważne zmiany w funkcjonowaniu Pracowni w związku z zagrożeniem koronawirusem

Szanowni Państwo, w związku z działaniami profilaktycznymi przeciwko rozszerzaniu się koronawirusa, w trosce o zdrowie mieszkańców Łodzi oraz pracowników, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą,... więcej

Wygaszenie starych numerów telefonów

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2020 r. przestaną funkcjonować numery telefonów używane w poprzedniej siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, zaczynające się... więcej

Aktualności planistyczne

Wyłożenie projektu planu nr 244 do publicznego wglądu

zmiana planu nr 72 Narutowicza, Lindleya, Wodna, Tuwima i Sienkiewicza

Wyłożenie projektu planu nr 243 do publicznego wglądu

zmiana planu nr 71 Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ul. Uniwersyteckiej

Uchwalenie prawomocne planu nr 129

Piłsudskiego, Wodna, Tuwima i Przędzalniana

Uchwalenie prawomocne planu nr 130

Park im. J. Poniatowskiego - Jana Pawła II, Mickiewicza, Żeromskiego, Radwańska, Inżynierska, Parkowa

Przystąpienie do sporządzenia studium 2020

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej - projektowanych dróg

Uchwalenie prawomocne planu nr 127

Bażancia, Wycieczkowa, Kasztelańska, Skrzydlata, do granicy Lasu Łagiewnickiego

Kontakt
RODO