Wydarzenia

Praktyki w zespole modelowania i wizualizacji 3D

Serdecznie zapraszamy na płatne praktyki studenckie w zespole modelowania i wizualizacji 3D. więcej

Nowy serwis Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy serwis Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. więcej

Folder - przewodnik po Studium

Migracja danych

W 2018 r. Rada Miejska w Łodzi przyjęła dokument określający wizję rozwoju przestrzennego Łodzi na najbliższe lata: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi   Z... więcej

Aktualności planistyczne

Uchwalenie planu nr 115

Piłsudskiego, Śmigłego-Rydza, Milionowa, Kilińskiego, Fabryczna i Przędzalniana

Wyłożenie projektu planu nr 150 do publicznego wglądu

Piłsudskiego, Przędzalniana, Tuwima i Kopcińskiego

Uchwalenie planu nr 114

Aleksandrowska, Kędry, Czcibora i Rojnej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi

Kontakt
RODO