Ankieta - konsultacje społeczne programu Ogrody Sukiennicze

W ramach Programu Ogrody Sukiennicze przeprowadzone zostaną poszerzone konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego procedowanych w MPU dla obszaru opracowania. 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest jednym z głównych elementów trwających obecnie konsultacji społecznych programu Ogrody Sukiennicze. Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane podczas określania kierunków rozwoju w celu wypracowania wspólnej koncepcji poprawiającej jakość życia na obszarze Ogrodów Sukienniczych.

Kliknij w grafikę powyżej i przejdź bezpośrednio do Ankiety albo kliknij tutaj --> Ankieta


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO