Miejska Pracownia Urbanistyczna

MPU zmienia adres siedziby !

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że Miejska Pracownia Urbanistyczna zmienia adres siedziby. Od dnia 5 listopada 2019 roku zapraszamy Państwa do nowego budynku zlokalizowanego przy alei Kościuszki 19.

Do dnia 4 listopada br. wszelkie pisma można składać w starej siedzibie przy ulicy Wileńskiej 53/55 (parter, pokój nr 71). Od 5 listopada br. zapraszamy do kancelarii przy alei Kościuszki 19 (I piętro, pokój nr 1.10).

Jednocześnie zawiadamiamy, że dokumenty dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych do dnia 15 listopada br. dostępne będą w budynku przy ulicy Wileńskiej 53/55. Uwagi do ww. projektu planu można składać do 29 listopada br. zarówno w kancelarii przy alei Kościuszki 19, jak i na ulicy Wileńskiej 53/55.

Tel. (42) 628 75 00


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO