Miejska Pracownia Urbanistyczna

Nagroda Ministra Rozwoju

Miło nam poinformować, że Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi otrzymała Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcie twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Nagroda została przyznana za projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Posiadeł wodno-fabrycznych w Łodzi. Uhonorowane plany miejscowe nr: 105 (uchwała nr LXVI/1684/18), 113 (uchwała nr LXXIII/1970/18) i 115 (uchwała nr III/58/18) zostały uchwalone w 2018 roku. Obejmują niezwykle ważny dla historii
i tożsamości Łodzi obszar rozwoju przemysłowej potęgi miasta w XIX wieku położony w dolinie rzeki Jasień. W planach wprowadzono oryginalne rozwiązania przestrzenne ściśle dopasowane do specyfiki terenu, wykorzystujące kulturowy i przyrodniczy potencjał miejsca. Dzięki podjęciu prac planistycznych dla całego obszaru Posiadeł wodno-fabrycznych przyjęte rozwiązania mają charakter systemowy. Nagrodzone plany stanowią pierwsze tak szczegółowe współczesne opracowania planistyczne kształtujące podstawy zachowania dziedzictwa kulturowego, porządkowania i uzupełniania układu zabudowy, a także ustalające zasady rozbudowy
i podnoszenia jakości systemu przestrzeni publicznych.

Nagrodę wręczył Wiceminister Rozwoju Robert Nowicki podczas gali otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu. W uroczystości udział wzięli: Dyrektor MPU dr inż. arch. Robert Warsza, Z-ca Dyrektora dr inż. arch. Aneta Tomczak oraz główni projektanci nagrodzonych planów miejscowych: mgr inż. arch. Andrzej Makowski, mgr inż. arch. Małgorzata Marczewska i mgr inż. arch. Piotr Świderski. W trakcie tej samej uroczystości Nagrodę Ministra Rozwoju za pracę magisterską odebrała nasza koleżanka mgr inż. arch. Elżbieta Janiszewska.


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO