Miejska Pracownia Urbanistyczna

Nowe aplikacje mapowe

Dzięki rozwojowi technologii mapowych oraz zapotrzebowaniu na łatwy dostęp do danych planistycznych powstały nowe aplikacje w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wykorzystujące najnowsze narzędzia GIS. 

 

Aplikacja PlanInfo: 

Głównym celem aplikacji jest wyświetlanie aktualnych informacji nt. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W łatwy i szybki sposób każdy może wygenerować wypis lub wyrys z mpzp dla działki objętej planem. Aplikacja została opracowana przez Zespół Informatyki i Baz Danych MPU co ułatwia jej zarządzanie i dostosowanie do potrzeb użytkowników. Głównymi użytkownikami aplikacji są geodeci, projektanci, urzędnicy ale również mieszkańcy miasta. 

https://mapa.mpu.lodz.pl 

 

Hurtownia danych przestrzennych - ArcGIS HUB 

Platforma dzięki której udostępniliśmy w nowoczesny sposób zawsze aktualne dane przestrzenne dotyczące: 

  • granic mpzp, 
  • granic przystąpień do mpzp, 
  • linii rozgraniczających tereny o odmiennym przeznaczeniu.

Dane są możliwe do pobrania w następujących formatach: DWG, SHP, GEOJSON, CSV. Dodatkowo zostaną uruchomione usługi sieciowe oraz API. Opublikowane dane i serwisy będzie można wykorzystać do dowolnych celów również tych komercyjnych, co pozwoli na dowolne ich przetwarzanie i łączenie z innymi źródłami danych lub tworzenie własnych aplikacji.  

https://dane.mpu.lodz.pl/ 

 

Automatyczny panel informacyjny - ArcGIS Dashboard 

Serwis usprawniający dotarcie do danych MPU – w postaci nowoczesnych interaktywnych infografik prezentuje najważniejsze statystyki dot. planowania przestrzennego na terenie miasta wraz z możliwością szybkiego odnalezienia konkretnego terenu, planu lub przystąpienia. 

https://info.mpu.lodz.pl  


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO