Miejska Pracownia Urbanistyczna

Odstąpienie od procedowania planu w rejonie ulic Centralnej i Wycieczkowej

W wyniku braku akceptacji społecznej, dotyczącej przeznaczenia części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Centralnej i Wycieczkowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na dużych działkach, wyrażonej w petycjach oraz głosowaniu VOX Populi, zdecydowano o odstąpieniu od procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Łodzi położonej w rejonie ulic Centralnej i Wycieczkowej.

Mając powyższe na względzie, 20 października 2021 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła Uchwałę Nr w XLIX/1509/21 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Centralnej i Wycieczkowej.

 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO