Praktyki

Serdecznie zapraszamy na studenckie praktyki w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Zakres praktyk obejmuje pomoc przy opracowaniu:

  • makiety do Lapidarium Detalu Architektonicznego oraz makiet fizycznych powstających na potrzeby sporządzania MPZP,
  • makiety cyfrowej 3D (teksturowanie budynków, modelowanie elementów małej architektury, tworzenie dokumentacji fotograficznej, inwentaryzacja tkanki miejskiej z wykorzystaniem skaningu laserowego),
  • koncepcji rozwoju przestrzennego fragmentu miasta,
  • inwentaryzacji urbanistycznej na potrzeby sporządzania projektów MPZP (prace terenowe, mapowanie zaobserwowanych zjawisk przestrzennych).

Mile widziana jest znajomość programów:

  • Adobe Photoshop lub GIMP
  • Autodesk 3ds Max
  • Autodesk AutoCAD lub AutoCAD Map 3D
  • ArcGIS/QGIS
  • Pakiet Office

Odbycie praktyk w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi daje możliwość zaliczenia praktyk przewidzianych w programie studiów (porozumienie z Uczelnią).

CV prosimy przesyłać na adres: mpu@mpu.lodz.pl.

Do CV należy dołączyć klauzulę o następującej treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 19 zawartych w CV, które zostało przesłane w e-mailu w dniu ………………………………….. w celu procesu rekrutacji na praktyki studenckie w MPU. Powyższa zgoda oznacza, że została wyrażona dobrowolnie, świadomie i stanowi jednoznaczne okazanie mojej woli.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o przesłanie dodatkowej zgody tj.:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 19 zawartych w CV, które zostało przesłane w e-mailu w dniu ………………………………….. w celu przeprowadzenia kolejnych procesów rekrutacji odbycia praktyk studenckich w MPU. Powyższa zgoda oznacza, że została wyrażona dobrowolnie, świadomie i stanowi jednoznaczne okazanie mojej woli.

Jednocześnie Prosimy o zapoznanie się z klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi w związku z możliwością odbycia praktyk studenckich w MPU.

 

 


Informację wprowadził(a): Migracja danych (21.08.2018 23:54)

Informację zmodyfikował(a): Michał Brodowicz (15.01.2020 12:22)

Ilość odwiedzin: 5006

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
15.01.2020 12:22 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
15.01.2020 12:21 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
15.01.2020 11:57 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
09.04.2019 14:07 Paula Dominiak Modyfikacja treści
09.04.2019 14:06 Paula Dominiak Modyfikacja treści
09.04.2019 14:06 Paula Dominiak Modyfikacja treści
09.04.2019 14:05 Paula Dominiak Modyfikacja treści
09.04.2019 14:04 Paula Dominiak Modyfikacja treści
09.04.2019 14:03 Paula Dominiak Modyfikacja treści
09.04.2019 14:03 Paula Dominiak Modyfikacja treści
09.04.2019 13:59 Paula Dominiak Modyfikacja treści
09.04.2019 13:57 Paula Dominiak Modyfikacja treści
09.04.2019 13:56 Paula Dominiak Modyfikacja treści
09.04.2019 13:56 Paula Dominiak Modyfikacja treści
22.02.2019 08:00 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
22.02.2019 07:59 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
22.02.2019 07:59 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
22.02.2019 07:58 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
08.02.2019 09:13 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
08.02.2019 09:13 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
08.02.2019 09:12 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
08.02.2019 09:11 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
08.02.2019 09:11 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
08.02.2019 09:08 Joanna Tomczak Modyfikacja treści
21.08.2018 23:54 Migracja danych Utworzenie strony
Kontakt
RODO