Praktyki

Serdecznie zapraszamy na studenckie praktyki w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Zakres praktyk obejmuje pomoc przy opracowaniu:

  • makiety cyfrowej 3D (teksturowanie budynków, modelowanie elementów małej architektury, tworzenie dokumentacji fotograficznej, inwentaryzacja tkanki miejskiej),
  • prace w środowisku CAD\GIS związane z przygotowaniem danych dla potrzeb opracowania modelu ruchu dla układu komunikacyjnego.

Mile widziana jest znajomość programów:

  • Adobe Photoshop lub GIMP
  • Autodesk 3ds Max
  • Autodesk AutoCAD lub AutoCAD Map 3D
  • ArcGIS/QGIS

Odbycie praktyk w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi daje możliwość zaliczenia praktyk przewidzianych w programie studiów (porozumienie z Uczelnią).

Z uwagi na panującą sytuację pandemii COVID-19 praktyki odbywają się w trybie zdalnym z możliwością częściowego odbycia w trybie stacjonarnym w naszej siedzibie przy ul. Kościuszki 19.

CV prosimy przesyłać na adres: mpu@mpu.lodz.pl, tytułem: Praktyki studenckie - Zespół Modelowania i Wizualizacji 3D

Do CV należy dołączyć klauzulę o następującej treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 19 zawartych w CV, które zostało przesłane w e-mailu w dniu ………………………………….. w celu procesu rekrutacji na praktyki studenckie w MPU. Powyższa zgoda oznacza, że została wyrażona dobrowolnie, świadomie i stanowi jednoznaczne okazanie mojej woli.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o przesłanie dodatkowej zgody tj.:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 19 zawartych w CV, które zostało przesłane w e-mailu w dniu ………………………………….. w celu przeprowadzenia kolejnych procesów rekrutacji odbycia praktyk studenckich w MPU. Powyższa zgoda oznacza, że została wyrażona dobrowolnie, świadomie i stanowi jednoznaczne okazanie mojej woli.

Jednocześnie Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi w związku z możliwością odbycia praktyk studenckich w MPU.


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO