Praca

Oferty pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Oferty pracy w MPU:

Miejska Pracowania Urbanistyczna uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Pracowni, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Pracownia będzie rozpatrywała wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Serwisie Internetowym MPU, który jest w całości zgodny z wymogami dotyczącymi prowadzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Łodzi, 90-418 Łódź, al. Kościuszki 19.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Administracyjno-Organizacyjny w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w MPU

18.04.2024
Numer oferty: 5/ZP1/1/04/2024
Stanowisko: Asystent/Projektant - stanowisko uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia kandydata
Termin składania dokumentów: 29.04.2024
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: ogłoszenie 5ZP1042024.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik naboru 5ZP11042024.pdf
07.03.2024
Numer oferty: 4/PO/1/03/2024
Stanowisko: Projektant w Zespole Planu Ogólnego
Termin składania dokumentów: 18.03.2024
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: ogłoszenie 4PO1032024.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik 4PO1032024.pdf
16.02.2024
Numer oferty: 3/WP/2/02/2024
Stanowisko: Podinspektor
Termin składania dokumentów: 26.02.2024
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 3WP2022024.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik naboru 3WP202024.pdf
22.01.2024
Numer oferty: 2/ZP4/1/01/2024
Stanowisko: Projektant w Zespole Projektowym Nr 4
Termin składania dokumentów: 05.02.2024
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2ZP41012024.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik naboru ZP41012024.pdf
22.01.2024
Numer oferty: 1/WP/1/01/2024
Stanowisko: Inspektor w Zespole Wspomagania Projektowania
Termin składania dokumentów: 05.02.2024
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 1WP1012024.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik naboru 1WP1012024.pdf
18.01.2023
Numer oferty: 3/KI/1/01/2023
Stanowisko: Asystent/Projektant w Oddziale Komunikacji i Inżynierii
Termin składania dokumentów: 06.02.2023
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2023_3_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2023_3_rozstrzygniecie.pdf
16.01.2023
Numer oferty: 2/WP/2/01/2023
Stanowisko: Inspektor
Termin składania dokumentów: 27.01.2023
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2023_2_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2023_2_rozstrzygniecie.pdf
16.01.2023
Numer oferty: 1/WP/1/01/2023
Stanowisko: Główny specjalista
Termin składania dokumentów: 27.01.2023
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2023_1_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2023_1_rozstrzygniecie.pdf
07.09.2022
Numer oferty: 5/KI/2/09/2022
Stanowisko: Asystent/Projektant w Oddziale Komunikacji i Inżynierii
Termin składania dokumentów: 27.09.2022
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2022_5_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 20221104123021.pdf
06.09.2022
Numer oferty: 4/IM/1/09/2022
Stanowisko: Specjalista w Oddziale Informatyki i Modelowania
Termin składania dokumentów: 16.09.2022
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2022_4_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2022_4_roztrzygniecie.pdf
05.04.2022
Numer oferty: 3/WP/2/04/2022
Stanowisko: Inspektor w Zespole Wspomagania Projektowania
Termin składania dokumentów: 19.04.2022
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2022_3_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2022_3_rozstrzygniecie.pdf
14.03.2022
Numer oferty: 2/WP/1/03/2022
Stanowisko: Inspektor w Zespole Wspomagania Projektowania
Termin składania dokumentów: 25.03.2022
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2022_2_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2022_2_rozstrzygniecie.pdf
08.03.2022
Numer oferty: 1/KI/1/03/2022
Stanowisko: Starszy Projektant w Oddziale Komunikacji i Inżynierii
Termin składania dokumentów: 18.03.2022
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2022_1_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2022_1_rozstrzygniecie.pdf
27.12.2021
Numer oferty: 5/ZP4/1/12/2021
Stanowisko: Asystent/Starszy Asystent/Projektant w Zespole Projektowym nr 4
Termin składania dokumentów: 10.01.2022
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2021_05_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2021_5_rozstrzygniecie.pdf
05.10.2021
Numer oferty: 4/AO/1/10/2021
Stanowisko: Specjalista w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym
Termin składania dokumentów: 15.10.2021
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2021_4_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2021_4_rozstrzygniecie.pdf
05.10.2021
Numer oferty: 3/ZP/1/10/2021
Stanowisko: Asystent / Starszy Asystent / Projektant w Zespole Projektowym nr 1
Termin składania dokumentów: 15.10.2021
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2021_3_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2021_3_roztrzygniecie.pdf
05.10.2021
Numer oferty: 2/WP/1/10/2021
Stanowisko: Główny Specjalista w Zespole Wspomagania Projektowania
Termin składania dokumentów: 15.10.2021
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2021_2_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2021_2_rozstrzygniecie.pdf
13.07.2021
Numer oferty: 1/ZP2/1/07/2021
Stanowisko: Asystent/Starszy Asystent
Termin składania dokumentów: 23.07.2021
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2021_1_ogloszenie.pdf(2).pdf
Informacja o wyniku naboru: 2021_1_rozstrzygniecie.pdf
16.11.2020
Numer oferty: 12/WP/4/11/2020
Stanowisko: Podinspektor/Inspektor w Zespole Wspomagania Projektowania
Termin składania dokumentów: 04.12.2020
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2020_12_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2020_12_rozstrzygniecie.pdf
05.11.2020
Numer oferty: 11/ZP2/1/11/2020
Stanowisko: Projektant w Zespole Projektowym nr 2
Termin składania dokumentów: 16.11.2020
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Ogłoszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2020_11_rozstrzygniecie.pdf

Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO