Praca

Oferty pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Oferty pracy w MPU:

Miejska Pracowania Urbanistyczna uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Pracowni, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Pracownia będzie rozpatrywała wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Serwisie Internetowym MPU, który jest w całości zgodny z wymogami dotyczącymi prowadzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Łodzi, 90-418 Łódź, al. Kościuszki 19.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Administracyjno-Organizacyjny w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

 

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w MPU

11.09.2020
Numer oferty: 10/WP/3/09/2020
Stanowisko: Starszy Specjalista w Zespole Wspomagania Projektowania
Termin składania dokumentów: 30.09.2020
Status oferty: Aktualne
Treść ogłoszenia: 2020_10_ogloszenie.pdf
11.09.2020
Numer oferty: 9/WP/2/09/2020
Stanowisko: Inspektor / Starszy Inspektor w Zespole Wspomagania Projektowania
Termin składania dokumentów: 30.09.2020
Status oferty: Aktualne
Treść ogłoszenia: 2020_9_ogloszenie.pdf
11.09.2020
Numer oferty: 8/KI/5/09/2020
Stanowisko: Asystent / Starszy Asystent / Projektant w Oddziale Komunikacji i Inżynierii
Termin składania dokumentów: 30.09.2020
Status oferty: Aktualne
Treść ogłoszenia: 2020_8_ogloszenie.pdf
06.07.2020
Numer oferty: 7/KI/4/07/2020
Stanowisko: Asystent / Starszy Asystent / Projektant w Zespole Komunikacji i Inżynierii
Termin składania dokumentów: 20.07.2020
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2020_7_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2020_7_rozstrzygniecie.pdf
06.07.2020
Numer oferty: 6/ZP1/2/07/2020
Stanowisko: Asystent / Starszy Asystent / Projektant w Zespole Projektowym nr 1
Termin składania dokumentów: 20.07.2020
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2020_6_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2020_6_rozstrzygniecie.pdf
06.07.2020
Numer oferty: 5/WP/1/07/2020
Stanowisko: Inspektor / Starszy Inspektor w Zespole Wspomagania Projektowania
Termin składania dokumentów: 20.07.2020
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2020_5_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2020_5_rozstrzygniecie.pdf
22.05.2020
Numer oferty: 4/KI/3/05/2020
Stanowisko: Asystent/Starszy Asystent/Projektant
Termin składania dokumentów: 17.06.2020
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 4KI.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2020_4_rozstrzygniecie.pdf
22.05.2020
Numer oferty: 3/KI/2/05/2020
Stanowisko: Asystent, Starszy Asystent, Projektant
Termin składania dokumentów: 17.06.2020
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 3KI.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2020_3_rozstrzygniecie.pdf
22.05.2020
Numer oferty: 2/KI/1/05/2020
Stanowisko: Asystent/Starszy Asystent/Projektant
Termin składania dokumentów: 17.06.2020
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2KI2etaty.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2020_2_KI_1_05.pdf
14.01.2020
Numer oferty: 1/2020
Stanowisko: Asystent / Starszy Asystent / Projektant w Zespole Projektowym nr 1
Termin składania dokumentów: 31.01.2020
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2020_1_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2020_1_roztrzygniecie.pdf
07.11.2019
Numer oferty: 8/2019
Stanowisko: Podinspektor/Inspektor/Specjalista w Zespole Informatyki i Baz Danych
Termin składania dokumentów: 18.11.2019
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2019_8_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2019_8_roztrzygniecie.pdf
23.10.2019
Numer oferty: 7/2019
Stanowisko: Asystent w Zespole Projektowym nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 04.11.2019
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2019_7_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2019_7_roztrzygniecie.pdf
26.09.2019
Numer oferty: 6/2019
Stanowisko: Projektant w Zespole Projektowym nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 07.10.2019
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2019_6_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2019_6_rozstrzygniecie.pdf
12.06.2019
Numer oferty: 5/2019
Stanowisko: Projektant w Zespole Projektowym Nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 24.06.2019
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2019_5_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2019_5_rozstrzygnienie.pdf
07.06.2019
Numer oferty: 4/2019
Stanowisko: Asystent w Zespole Projektowym nr 2 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 18.06.2019
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2019_4_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2019_4_rozstrzygniecie.pdf
07.06.2019
Numer oferty: 3/2019
Stanowisko: Starszy Księgowy w Zespole Finansowo-Księgowym w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 18.06.2019
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2019_3_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2019_3_rozstrzygniecie.pdf
07.06.2019
Numer oferty: 2/2019
Stanowisko: Projektant w Zespole Projektowym Nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 18.06.2019
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2019_2_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2019_2_rozstrzygniecie.pdf
22.01.2019
Numer oferty: 1/2019
Stanowisko: Asystent w Zespole Projektowym nr 3 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 01.02.2019
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2019_1_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 20190226143202.pdf
18.10.2018
Numer oferty: 5/2018
Stanowisko: Asystent w Zespole Projektowym nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 29.10.2018
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2018_5_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2018_5_wyniki.pdf
06.07.2018
Numer oferty: 4/2018
Stanowisko: Inspektor w Zespole Informatyki i Baz Danych w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 17.07.2018
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2018-07-06-14-52-03-01_1.pdf
Informacja o wyniku naboru: 20180727105115.pdf

Informację wprowadził(a): Migracja danych (21.08.2018 23:53)

Informację zmodyfikował(a): Michał Brodowicz (15.01.2020 11:48)

Ilość odwiedzin: 10707

Kontakt
RODO