Studium - dokument uchwalony

Informujemy, że dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi został przyjęty Uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.

Aktualne studium znajduje się tutaj.


Informację wprowadził(a): Migracja danych

Ilość odwiedzin: 9366

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
Kontakt
RODO