Zamówienia publiczne

Prowadzący postępowanie: Miejska Pracownia Urbanistyczna
Tytuł zamówienia: "Dostawa sprzętu komputerowego". Nr ref.: MPU.AO.260.38.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 02.07.2019 12:38
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe OIWZ.pdf

738 KB

Informacja o Wyborze Oferty informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

367 KB

wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf

513 KB

Inne Informacje zal._4_wzor_umowy.pdf

837 KB

zal._3_oswiadczenie_wykonawcy.pdf

191 KB

zal._2_formularz_ofertowy.pdf

296 KB

zal._1_specyfikacja.pdf

741 KB

CPV Komputery wysokowydajne (30211000-1)
Komputery przenośne (30213100-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Paula Dominiak (02.07.2019 12:38)

Informację zmodyfikował(a): Paula Dominiak (09.07.2019 14:46)

Ilość odwiedzin: 274

Kontakt
RODO