Zasady korzystania z Serwisu MPU

Serwis Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi jest częścią portalu miejskiego, dzięki czemu w łatwiejszy sposób można nim zarządzać, jest on bardziej efektywny i prostszy w obsłudze dla użytkownika.

Podobnie jak na portalu miejskim na stronie głównej informacje zostały podzielone na trzy bloki tematyczne „O Nas”, „Opracowania” oraz „Komunikaty”, co znacznie ułatwia znalezienie i wyszukiwanie odpowiednich informacji związanych bezpośrednio z działalnością Pracowni.

Jedną z ważniejszych części Serwisu jest rejestr planów miejscowych i przystąpień do ich sporządzenia, został on zintegrowany z interaktywną mapą łódzkiego InterSIT. Pozwala to na  szybkie dotarcie do szukanej informacji - klikając w wybrany plan miejscowy lub studium możemy przejść z poziomu mapy do wszystkich informacji, które są związane z wybranym dokumentem planistycznym.

Podczas korzystania z serwisu należy pamiętać, że wszystkie dokumenty dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium, w tym również mapy z granicami obowiązujących planów i przystąpień do ich sporządzenia mają charakter poglądowy i nie zastępują urzędowych poświadczeń lub wypisów i wyrysów, które są wydawane jedynie przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Serwis MPU jest wieloplatformowy, nie wymaga od odbiorcy instalowania dodatkowych wtyczek np. do przeglądania mapy z pokryciami planów i przystąpień do ich sporządzenia. Jest dostosowany do pracy na urządzeniach mobilnych. Jest też dostępny dla osób niepełnosprawnych, słabowidzących (ikony w górnej części paska tytułowego). Jest on  w całości zgodny z wymaganiami dotyczącymi prowadzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej. Wyjątek stanowią informacje archiwalne, które zastały przeniesione z serwisów prowadzonych do dnia 4 lutego 2019 r.


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO