O nas

Głównymi zadaniami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej są:

  • sporządzanie projektów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi i zmian tego dokumentu,
  • sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi i zmian planów obowiązujących,
  • wykonywanie czynności formalno–prawnych związanych ze sporządzaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • sporządzanie oraz pozyskiwanie opracowań specjalistycznych do sporządzanych przez Pracownię projektów Studium i planów miejscowych,
  • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę przechowywanie i ewidencjonowanie planów miejscowych.

Miejska Pracownia Urbanistyczna jest jednostką budżetową Miasta Łodzi powołaną przez Radę Miejską w Łodzi w 2006 r. Pracownia działa w oparciu o Statut jednostki budżetowej pn. "Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi" - podstawa prawna:


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO