Wydarzenia

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.03.2019 00:18 do 21.03.2019 00:19.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Technologie

Migracja danych

W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej powstaje cyfrowy model Łodzi 3D. Do jego budowy wykorzystaliśmy technologie skaningu laserowego i zdjęć ukośnych. Dane zostały dostarczone przez firmę MGGP Aero,...więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu

Migracja danych

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położnej w rejonie alei Ofiar...więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu

Migracja danych

W dniach od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic:...więcej

Przystąpienie do sporządzenia planu

Migracja danych

Miejska Pracownia Urbanistyczna zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Lodzi uchwały Nr LXXII/1905/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu...więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu

Migracja danych

W dniach od 5 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie...więcej

Nowy serwis Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy serwis Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.więcej

Praktyki w zespole modelowania i wizualizacji 3D

Serdecznie zapraszamy na płatne praktyki studenckie w zespole modelowania i wizualizacji 3D.więcej

Folder - przewodnik po Studium

Migracja danych

W 2018 r. Rada Miejska w Łodzi przyjęła dokument określający wizję rozwoju przestrzennego Łodzi na najbliższe lata:studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi Z...więcej

Nowy portal o rewitalizacji Łodzi

Migracja danych

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu portal poświęcony zachodzącym w Łodzi procesom rewitalizacji, który w ostatnich miesiącach tworzyliśmy we współpracy z Biurem ds. Rewitalizacji oraz Łódzkim...więcej

Pokrycie Łodzi planami miejscowymi przekroczyło 20%

Migracja danych

Dziś wchodzi w życie plan, dzięki któremu pokrycie powierzchni Łodzi planami miejscowymi przekracza barierę 20%.Od 2013 roku powierzchnia planów zwiększyła się o ponad 15%, co jest 2 wynikiem w...więcej

Studium - dokument uchwalony

Migracja danych

Informujemy, że dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi został przyjęty Uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.Aktualne...więcej

Zobacz materiał wideo

Migracja danych

Wykorzystujemy rozwiązania Autodesk do tworzenia planów oraz cyfrowych makiet miastahttps://www.youtube.com/watch?v=qgp9xxJ4884&feature=youtu.bewięcej

Program Zielone Polesie

Migracja danych

Program odnowy Starego Polesia w kontekście zmian demograficznych, przygotowany w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi na potrzeby prowadzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.więcej

Konsultacje dotyczące projektu planu Olechowska-

Migracja danych

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położnej w rejonie alei Ofiar...więcej

Kontakt
RODO