Zamówienia publiczne

Prowadzący postępowanie: Miejska Pracownia Urbanistyczna
Tytuł zamówienia: "Usługa aktualizacji oprogramowania Autodesk". Nr ref.: MPU.AO.260.27.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 28.03.2019 15:27
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

426 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ.pdf

905 KB

Części załączników do SIWZ zal._3_do_SIWZ-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wylkuczenia.pdf

353 KB

zal._5_do_SIWZ_-_wzor_umowy.pdf

291 KB

zal._1_do_SIWZ_formularz_ofertowy.pdf

370 KB

zal._2_do_SIWZ-_oswiadczenie_wykonawcy.pdf

278 KB

zal._4_do_SIWZ-_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.pdf

287 KB

Informacja o Wyborze Oferty informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

526 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

429 KB

CPV Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) (48321000-4)
Usługi w zakresie oprogramowania (72260000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Arkadiusz Wdowiak (28.03.2019 15:27)

Informację zmodyfikował(a): Arkadiusz Wdowiak (28.03.2019 15:27)

Ilość odwiedzin: 153

Kontakt
RODO