O nas

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 15.02.2019 09:01 do 01.04.2019 08:42.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Głównymi zadaniami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej są:

  • sporządzanie projektów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi i zmian tego dokumentu,
  • sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi i zmian planów obowiązujących,
  • wykonywanie czynności formalno–prawnych związanych ze sporządzaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • sporządzanie oraz pozyskiwanie opracowań specjalistycznych do sporządzanych przez Pracownię projektów Studium i planów miejscowych,
  • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę przechowywanie i ewidencjonowanie planów miejscowych.

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna jest jednostką budżetową Miasta Łodzi powołaną przez Radę Miejską w Łodzi w 2006r. Pracownia działa w oparciu o Statut jednostki budżetowej pn. "Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi" - podstawa prawna:

 

KIEROWNICTWO:

  • Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi: dr inż. arch. Robert Warsza
  • Zastępca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi ds. Koordynacji i Projektowania: mgr inż. arch. Danuta Lipińska
  • Zastępca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi ds. Projektowania: dr inż. arch. Aneta Tomczak
  • Główna Księgowa: mgr Aneta Duda

 

 


Informację wprowadził(a): Migracja danych (21.08.2018 23:48)

Informację zmodyfikował(a): Michał Brodowicz (04.05.2020 16:59)

Ilość odwiedzin: 1903

Kontakt
RODO