Praca

Oferty pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Oferty pracy w MPU:

Miejska Pracowania Urbanistyczna uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Pracowni, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Pracownia będzie rozpatrywała wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Serwisie Internetowym MPU, który jest w całości zgodny z wymogami dotyczącymi prowadzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Łodzi, 90-418 Łódź, al. Kościuszki 19.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Administracyjno-Organizacyjny w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

 

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w MPU

18.10.2018
Numer oferty: 5/2018
Stanowisko: Asystent w Zespole Projektowym nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 29.10.2018
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2018_5_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: 2018_5_wyniki.pdf
06.07.2018
Numer oferty: 4/2018
Stanowisko: Inspektor w Zespole Informatyki i Baz Danych w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 17.07.2018
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 2018-07-06-14-52-03-01_1.pdf
Informacja o wyniku naboru: 20180727105115.pdf
11.05.2018
Numer oferty: 3/2018
Stanowisko: Inspektor w Zespole Społeczno - Ekonomicznym i Ochrony Środowiska w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 22.05.2018
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 20180511135841.pdf
Informacja o wyniku naboru: 20180605095928.pdf
26.02.2018
Numer oferty: 2/2018
Stanowisko: Starszy asystent w Zespole Projektowym Nr 2 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 09.03.2018
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 20180226152639.pdf
Informacja o wyniku naboru: 20180315152807.pdf
26.02.2018
Numer oferty: 1/2018
Stanowisko: Asystent w Zespole Projektowym Nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 09.03.2018
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 20180226152729.pdf
Informacja o wyniku naboru: 20180323144359.pdf
06.10.2017
Numer oferty: 3/2017
Stanowisko: Starszy asystent w Zespole Projektowym Nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 16.10.2017
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 20171006133814_3.tif
Informacja o wyniku naboru: 20171106145951.pdf
01.08.2017
Numer oferty: 2/2017
Stanowisko: Projektant w Zespole Projektowym Nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 11.08.2017
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 4531_0001_2.pdf
Informacja o wyniku naboru: 4534_0001.pdf
10.03.2017
Numer oferty: 1/2017
Stanowisko: Projektant lub Starszy Projektant w Zespole Informatyki i Baz Danych MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 20.03.2017
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: img-310131550.pdf
Informacja o wyniku naboru: 20170331132341.pdf
23.06.2016
Numer oferty: 12/2016
Stanowisko: Asystent w Zespole Projektowym Nr 7 MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 04.07.2016
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 4050_0001.pdf
Informacja o wyniku naboru: 4111_0001.pdf
23.06.2016
Numer oferty: 11/2016
Stanowisko: Asystent w Zespole Projektowym Nr 5 MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 04.07.2016
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 4049_0001.pdf
Informacja o wyniku naboru: 4112_0001.pdf
22.06.2016
Numer oferty: 10/2016
Stanowisko: Projektant w Oddziale Wspomagania Projektowania w Zespole Komunikacji i Inżynierii MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 04.07.2016
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 4044_0001.pdf
Informacja o wyniku naboru: 4083_0001.pdf
31.05.2016
Numer oferty: 9/2016
Stanowisko: Projektant w Oddziale Wspomagania Projektowania w Zespole Komunikacji i Inżynierii MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 13.06.2016
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zal_nr_2.pdf
Informacja o wyniku naboru: 4041_0001.pdf
10.05.2016
Numer oferty: 8/2016
Stanowisko: Starszy Asystent w Zespole Projektowym Nr 5 MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 23.05.2016
Status oferty: Rozstrzygniete
Informacja o wyniku naboru: 4030_0001.pdf
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94–016 Łódź ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Asystenta w Zespole Projektowym Nr 5 MPU w Łodzi Wymiar czasu pracy: 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 8/ZP5/2/05/2016 Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: poniżej 6 %
10.05.2016
Numer oferty: 7/2016
Stanowisko: Starszy Asystent w Zespole Projektowym Nr 4 MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 23.05.2016
Status oferty: Rozstrzygniete
Informacja o wyniku naboru: 4029_0001.pdf
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94–016 Łódź ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Asystenta w Zespole Projektowym Nr 4 MPU w Łodzi Wymiar czasu pracy: 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 7/ZP4/2/05/2016 Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: poniżej 6 %
16.03.2016
Numer oferty: 6/2016
Stanowisko: Asystent w Zespole Projektowym Nr 1 MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 29.03.2016
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zal_2_6_2016.pdf
Treść ogłoszenia: W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z postanowieniami zarządzeniem Nr 22/14 Dyrektora MPU w Łodzi z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru z późn. zmianami na stanowisko Asystenta w Zespole Projektowym Nr 1 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi została wyłoniona: Pielużek Katarzyna zamieszkała w Tuszynie
25.02.2016
Numer oferty: 5/2016
Stanowisko: Radca Prawny w Zespole Prawnym MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 07.03.2016
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zal_2_5_2016.pdf
Informacja o wyniku naboru: 3874_0001_82.pdf
22.02.2016
Numer oferty: 4/2016
Stanowisko: Asystenta w Zespole Projektowym Nr 1 MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 04.03.2016
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zal.nr2.zp1.pdf
Informacja o wyniku naboru: 3870_0001_79.pdf
22.02.2016
Numer oferty: 3/2016
Stanowisko: Projektant w Zespole Projektowym Nr 4 MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 04.03.2016
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zal.nr2.zp4.pdf
Informacja o wyniku naboru: 3886_0001_133.pdf
22.02.2016
Numer oferty: 2/2016
Stanowisko: Projektant w Zespole Projektowym Nr 5 MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 04.03.2016
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zal.nr2_1.pdf
Informacja o wyniku naboru: 3885_0001_132.pdf
09.02.2016
Numer oferty: 1/2016
Stanowisko: Projektant w Oddziale Wspomagania Projektowania w Zespole Komunikacji i Inżynierii MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 29.02.2016
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 3763_0001_36_1.pdf
Informacja o wyniku naboru: 3810_0001_63.pdf

Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO