Praca

Oferty pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Oferty pracy w MPU:

Miejska Pracowania Urbanistyczna uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Pracowni, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Pracownia będzie rozpatrywała wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Serwisie Internetowym MPU, który jest w całości zgodny z wymogami dotyczącymi prowadzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Łodzi, 90-418 Łódź, al. Kościuszki 19.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Administracyjno-Organizacyjny w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

 

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w MPU

03.12.2015
Numer oferty: 8/2015
Stanowisko: Asystent w Oddziale Wspomagania Projektowania w Zespole Komunikacji i Inżynierii MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 14.12.2015
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 3585_0001.pdf
Informacja o wyniku naboru: 3643_0001_18.pdf
27.10.2015
Numer oferty: 7/2015
Stanowisko: Inspektor w Zespole Prawnym w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 06.11.2015
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 3493_0001.pdf
Informacja o wyniku naboru: 3564_0001.pdf
27.10.2015
Numer oferty: 6/2015
Stanowisko: Asystent w Oddziale Wspomagania Projektowania w Zespole Komunikacji i Inżynierii MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 06.11.2015
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 3492_0001.pdf
Informacja o wyniku naboru: 3557_0001.pdf
25.09.2015
Numer oferty: 5/2015
Stanowisko: Projektant w Oddziale Wspomagania Projektowania w Zespole Komunikacji i Inżynierii MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 06.10.2015
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zal_2.pdf
Informacja o wyniku naboru: 3473_0001.pdf
08.09.2015
Numer oferty: 4/2015
Stanowisko: Projektant w Oddziale Wspomagania Projektowania w Zespole Komunikacji i Inżynierii MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 18.09.2015
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zal.nr2.pdf
Informacja o wyniku naboru: 3429_0001.pdf
24.07.2015
Numer oferty: 3/2015
Stanowisko: Starszy księgowy w Zespole Finansowo-Księgowym w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 03.08.2015
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 20150724.pdf
Informacja o wyniku naboru: 3354_0001.pdf
06.03.2015
Numer oferty: 2/2015
Stanowisko: Starszy referent lub inspektor lub informatyk (uzależnione od stażu pracy i kwalifikacji) w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 20.03.2015
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zalacznik_nr2.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_2_2015_.pdf
21.01.2015
Numer oferty: 1/2015
Stanowisko: Asystent w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 30.01.2015
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: asystent_zp4_xii.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_3.pdf
02.12.2014
Numer oferty: 7/2014
Stanowisko: Asystent w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 12.12.2014
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zalacznik_2_3.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_2.pdf
18.11.2014
Numer oferty: 6/2014
Stanowisko: Asystent w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 28.11.2014
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: og_20141118.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_1.pdf
20.10.2014
Numer oferty: 5/2014
Stanowisko: Radca prawny w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 30.10.2014
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zalacznik_nr_2.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik.pdf
09.06.2014
Numer oferty: 4/2014
Stanowisko: Asystent lub starszy asystent w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 23.06.2014
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 4ki1062014.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_naboru_4.pdf
09.05.2014
Numer oferty: 3/2014
Stanowisko: Księgowy w Zespole Finansowo-Księgowym w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 19.05.2014
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 20140509.pdf
Informacja o wyniku naboru: nab_3fk10514.pdf
02.05.2014
Numer oferty: 2/2014
Stanowisko: Starszy Projektant w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 12.05.2014
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zal2_zakres_zadan.pdf
Informacja o wyniku naboru: nab_2zp14.pdf
10.03.2014
Numer oferty: 1/2014
Stanowisko: Specjalista w Oddziale Wspomagania Projektowania w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 21.03.2014
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: nab_spec_bd.pdf
Informacja o wyniku naboru: wyn_spec_wp.pdf
05.12.2013
Numer oferty: 8/2013
Stanowisko: Zastępca Dyrektora w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 16.12.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: nab_zd.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_zdyr.pdf
05.12.2013
Numer oferty: 7/2013
Stanowisko: Inspektor w Oddziale Administracyjno – Organizacyjnym w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 16.12.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: nab_insp.pdf
Informacja o wyniku naboru: nab_insp_ao.pdf
08.08.2013
Numer oferty: 6/2013
Stanowisko: Asystent w Oddziale Wspomagania Projektowania w Zespole Społeczno-Ekonomicznym i Rozwoju Baz Danych
Termin składania dokumentów: 20.08.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: nab_6.pdf
Informacja o wyniku naboru: 6.pdf
08.08.2013
Numer oferty: 5/2013
Stanowisko: Asystent w Oddziale Wspomagania Projektowania w Zespole Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Kulturowego
Termin składania dokumentów: 20.08.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: nab_5.pdf
Informacja o wyniku naboru: 5.pdf
12.06.2013
Numer oferty: 4/2013
Stanowisko: Główny Projektant w Oddziale Planowania Przestrzennego
Termin składania dokumentów: 28.06.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: gp_062013.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_naboru.pdf

Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO