Praca

Oferty pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Oferty pracy w MPU:

Miejska Pracowania Urbanistyczna uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Pracowni, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Pracownia będzie rozpatrywała wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Serwisie Internetowym MPU, który jest w całości zgodny z wymogami dotyczącymi prowadzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Łodzi, 90-418 Łódź, al. Kościuszki 19.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Administracyjno-Organizacyjny w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

 

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w MPU

10.05.2013
Numer oferty: 3/2013
Stanowisko: Podinspektor lub Inspektor uzależnione od stażu pracy i kwalifikacji w Zespole Prawnym
Termin składania dokumentów: 20.05.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zal._nr_inspektor_zespol_prawny.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_naboru_1.pdf
07.03.2013
Numer oferty: 2/2013
Stanowisko: Asystent lub Starszy asystent uzależnione od wykształcenia, stażu pracy i kwalifikacji w Oddziale Planowania Przestrzennego
Termin składania dokumentów: 29.03.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: nab_2.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_naboru_2.pdf
07.03.2013
Numer oferty: 1/2013
Stanowisko: Asystent w Oddziale Planowania Przestrzennego
Termin składania dokumentów: 29.03.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: nab_1.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_naboru_3.pdf
23.10.2012
Numer oferty: 10/2012
Stanowisko: Asystent lub projektant uzależnione od wykształcenia, stażu pracy i kwalifikacji w Oddziale Planowania Przestrzennego
Termin składania dokumentów: 05.11.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: asystent_lub_projektant.pdf
Informacja o wyniku naboru: W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2012 Dyrektora z dnia 26.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w MPU w Łodzi" na stanowisko Asystenta w Oddziale Planowania Przestrzennego została wyłoniona: Saciuk Małgorzata zamieszkała w Łodzi Uzasadnienie: Pani Małgorzata Saciuk spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku Asystenta. Posiadana przez Panią Małgorzatę Saciuk wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
24.09.2012
Numer oferty: 9/2012
Stanowisko: Inspektor w Oddziale Administracyjno - Organizacyjnym
Termin składania dokumentów: 03.10.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: ogloszenie_ao_wrzesien_2012.pdf
Informacja o wyniku naboru: W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2012 Dyrektora z dnia 26.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w MPU w Łodzi. Na stanowisko Inspektora w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym został wyłoniony: Cezary Hollitzer zamieszkały w Aleksandrowie Łódzkim Uzasadnienie: Pan Cezary Hollitzer spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Inspektora. Posiadana przez Pana Cezarego Hollitzera wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
21.08.2012
Numer oferty: 8/2012
Stanowisko: Starszy projektant lub główny projektant uzależnione od wykształcenia, stażu pracy i kwalifikacji w Oddziale Pl
Termin składania dokumentów: 07.09.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: n_8_pl_5_08_2012.pdf
Informacja o wyniku naboru: W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2012 Dyrektora z dnia 26.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w MPU w Łodzi na stanowisku projektanta lub głównego projektanta w Oddziale Komunikacji i Inżynierii został(a) wyłoniony(a): --------------------------------- Uzasadnienie: W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze – tj. w dniach 21.08.2012 r. – 07.09.2012 r. na przedmiotowe stanowisko urzędnicze dokumentów aplikacyjnych nie złożył żaden kandydat.
21.08.2012
Numer oferty: 7/2012
Stanowisko: Projektant w Oddziale Planowania Przestrzennego.
Termin składania dokumentów: 07.09.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: n_7_pl_5_08_2012_.pdf
Informacja o wyniku naboru: W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2012 Dyrektora z dnia 26.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w MPU w Łodzi. Na stanowisko Projektanta w Oddziale Planowania Przestrzennego została wyłoniona: Marcinkowska Xymena zamieszkała w Pabianicach Uzasadnienie: Pani Xymena Marcinkowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku Projektanta. Posiadana przez Panią Xymenę Marcinkowską wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
20.08.2012
Numer oferty: 6/2012
Stanowisko: Asystent w Oddziale Planowania Przestrzennego
Termin składania dokumentów: 31.08.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zal_2_asystent_20082012.pdf
Informacja o wyniku naboru: W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2012 Dyrektora z dnia 26.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w MPU w Łodzi na stanowisko: Asystenta w Oddziale Planowania Przestrzennego został wyłoniony: Błaszczyński Filip zamieszkały w Łodzi Uzasadnienie: Pan Filip Błaszczyński spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Asystenta. Posiadana przez Pana Filipa Błaszczyńskiego wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
17.08.2012
Numer oferty: 5/2012
Stanowisko: Asystent lub projektant lub starszy projektant uzależnione od wykształcenia, stażu pracy i kwalifikacji w Oddz
Termin składania dokumentów: 28.08.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru: W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2012 Dyrektora z dnia 26.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w MPU w Łodzi na stanowisku projektanta lub głównego projektanta w Oddziale Komunikacji i Inżynierii został(a) wyłoniony(a): --------------------------------------------- Uzasadnienie: W wyniku rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, które pozwoliły na poznanie predyspozycji i umiejętności kandydatów oraz umożliwiły ocenę posiadanej przez kandydatów wiedzy – niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku, nie została wybrana żadna osoba spełniająca zarówno wymagania formalne jak i merytoryczne. Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
12.06.2012
Numer oferty: 4/2012
Stanowisko: Główny Projektant w Oddziale Planów Miejscowych
Termin składania dokumentów: 25.06.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Wymiar czasu pracy: 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 4/PM/3/06/2012 Data publikacji ogłoszenia: 12.06.2012 r. Termin składania ofert do: 25.06.2012 r. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: >6%
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Głównego Projektanta Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1,1/1 Numer ewidencyjny naboru: 4/PM/3/06/2012 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 12.06.2012 r. Termin składania ofert upłynął z dniem: 25.06.2012 r. Data publikacji informacji o wyniku naboru: 13.07.2012 r. W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2012 Dyrektora z dnia 26.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w MPU w Łodzi", na stanowisko Głównego Projektanta została wyłoniona: Danuta Lipińska zamieszkała w Sieradzu Uzasadnienie: Pani Danuta Lipińska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku Głównego Projektanta. Posiadana przez Panią Danutę Lipińską wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.
21.05.2012
Numer oferty: 3/2012
Stanowisko: Asystent
Termin składania dokumentów: 31.05.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94 – 016 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Asystent w oddziale Innych Opracowań Urbanistycznych Wymiar czasu pracy: 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 3/IOU/1/05/2012 Data publikacji ogłoszenia: 21.05.2012 Termin składania ofert do: 31.05.2012 Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: >6%
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Asystent w oddziale Innych Opracowań Urbanistycznych. Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 3/IOU/1/05/2012 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 21.05.2012 r. Termin składania ofert upłynął z dniem: 31.05.2012 r. Data publikacji informacji o wyniku naboru: 22.06.2012 r. W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2012 Dyrektora z dnia 26.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w MPU w Łodzi na stanowisku Asystenta w Oddziale Innych Opracowań Urbanistycznych został wyłoniony: Nogalski Szymon zamieszkały w Łodzi Uzasadnienie: Pan Szymon Nogalski spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Asystenta. Posiadana przez Pana Szymona Nogalskiego wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku.
27.01.2012
Numer oferty: 2/2012
Stanowisko: Główny Projektant
Termin składania dokumentów: 09.02.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 2/PM/2/01/2012
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Główny Projektant Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 2/PM/2/01/2012 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 27 stycznia 2012 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 29 lutego 2012 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 5 marca 2012 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisko Głównego Projektanta został wyłoniony: ------------------------------------- Uzasadnienie: W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze – tj. w dniach 27 stycznia – 29 lutego 2012 r. na przedmiotowe stanowisko urzędnicze dokumentów aplikacyjnych nie złożył żaden kandydat. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
12.01.2012
Numer oferty: 1/2012
Stanowisko: Starszy projektant
Termin składania dokumentów: 23.01.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 1/PM/1/1/2012 Data publikacji ogłoszenia: 12 stycznia 2012 r. Termin składania ofert do: 23 stycznia 2012 r.
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Starszy Projektant Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 1/PM/1/1/2012 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 12 stycznia 2012 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 23 stycznia 2012 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 27 stycznia 2012 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisko Starszego Projektanta została wyłoniona: Meksa Dagmara zamieszkała w Łodzi Uzasadnienie: Pani Dagmara Meksa spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku Starszego Projektanta. Posiadana przez Panią Dagmarę Meksa wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
13.12.2011
Numer oferty: 12/2011
Stanowisko: Projektant
Termin składania dokumentów: 23.12.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-016 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Projektanta Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 12/PM/8/12/2011 Data publikacji ogłoszenia: 12 grudnia 2011r. Termin składania ofert do: 23 grudnia 2011r.
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Projektant Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 12/PM/8/12/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 12 grudnia 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 23 grudnia 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 30 grudnia 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Projektanta została wyłoniona: Wiśniewska Magdalena zamieszkała w Łodzi Uzasadnienie: Pani Magdalena Wiśniewska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku Projektanta. Posiadana przez Panią Magdalenę Wiśniewską wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.
07.11.2011
Numer oferty: 11/2011
Stanowisko: Główny Projektant
Termin składania dokumentów: 21.11.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 11/PM/7/10/2011 Data publikacji ogłoszenia: 7 listopada 2011r. Termin składania ofert do: 21 listopada 2011r.
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko: Główny Projektant w Oddziale Planów Miejscowych Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 11/PM/7/10/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 7 listopada 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 21 listopada 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 29 listopada 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Głównego Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych został wyłoniony: --------------------------------- Uzasadnienie: W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze – tj. w dniach 7 – 21 listopada 2011r. na przedmiotowe stanowisko urzędnicze dokumentów aplikacyjnych nie złożył żaden kandydat. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
07.11.2011
Numer oferty: 10/2011
Stanowisko: Projektant
Termin składania dokumentów: 21.11.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 10/PM/6/10/2011 Data publikacji ogłoszenia: 7 listopada 2011r. Termin składania ofert do: 21 listopada 2011r.
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko: Projektant w Oddziale Planów Miejscowych Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 10/PM/6/10/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 7 listopada 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 21 listopada 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 29 listopada 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych został wyłoniony: Jamielucha Tomasz zamieszkały w Łodzi Uzasadnienie: Pan Tomasz Jamielucha spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych. Posiadana przez Pana Tomasza Jamielucha wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
29.08.2011
Numer oferty: 9/2011
Stanowisko: Specjalista ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną
Termin składania dokumentów: 09.09.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalista ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 3/4 etatu Numer ewidencyjny naboru: 9/AO/2/08/2011
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Specjalisty ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 - 0,75 Numer ewidencyjny naboru: 9/AO/2/08/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 29 sierpnia 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 9 września 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 13 października 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Specjalisty ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnymzostał wyłoniony: Pan Marek Wilczak zam. w Łodzi Uzasadnienie: Komisja ds. Naboru dokonała oceny kwalifikacji kandydata biorącego udział w selekcji końcowej przy zastosowaniu przyjętych w naborze metod i technik selekcji. Pan Marek Wilczak spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Specjalisty ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną w MPU w Łodzi. Posiadana przez Pana Marka Wilczaka wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww stanowisku.
29.07.2011
Numer oferty: 8/2011
Stanowisko: Główny Projektant
Termin składania dokumentów: 31.08.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-016 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego Projektanta Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 8/PM/5/07/2011 Data publikacji ogłoszenia: 29 lipca 2011r. Termin składania ofert do: 31 sierpnia 2011r.
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź na stanowisko Głównego Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych. Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 - 1/1 Numer ewidencyjny naboru: 8/PM/5/07/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 29 lipca 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 31 sierpnia 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 29 lipca 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Głównego Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych został wyłoniony: Włodzimierz Kralkowski zamieszkały w Łodzi Komisja ds. Naboru dokonała oceny kwalifikacji kandydata biorącego udział w selekcji końcowej przy zastosowaniu przyjętych w naborze metod i technik selekcji. Pan Włodzimierz Kralkowski spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Głównego Projektanta w MPU w Łodzi. Posiadana przez Pana Włodzimierz Kralkowskiego wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
15.07.2011
Numer oferty: 7/2011
Stanowisko: Specjalista ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną
Termin składania dokumentów: 15.08.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalista ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 3/4 etatu Numer ewidencyjny naboru: 7/AO/1/07/2011
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Specjalista ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym /komórka organizacyjna/ Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 - 0,75 Numer ewidencyjny naboru: 7/AO/1/07/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 15 lipca 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 15 sierpnia 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 23 sierpnia 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Specjalisty ds. kontaktu z mediami i społecznością lokalną w oddziale Administracyjno-Organizacyjnym został(a) wyłoniony(a): ---------------------------- Uzasadnienie: W wyniku rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, które pozwoliły na poznanie predyspozycji i umiejętności kandydatów oraz umożliwiły ocenę posiadanej przez kandydatów wiedzy – niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku, nie została wybrana żadna osoba spełniająca zarówno wymagania formalne jak i merytoryczne. Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru. Przewodniczący Komisji ds. Naboru
21.04.2011
Numer oferty: 6/2011
Stanowisko: Projektant
Termin składania dokumentów: 27.05.2011
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Projektanta Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: 6/PM/4/04/2011
Informacja o wyniku naboru: Do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, na stanowisko Projektant w Oddziale Planów Miejscowych (komórka organizacyjna) Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1, 1/1/ Numer ewidencyjny naboru: 6/PM/4/04/2011 Data publikacji ogłoszenia o naborze: 21 kwietnia 2011 roku Termin składania ofert upłynął z dniem: 27 maja 2011 roku Data publikacji informacji o wyniku naboru: 29 czerwca 2011 roku W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2011 Dyrektora z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisku Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych (komórka organizacyjna) został(a) wyłoniony(a): Kosior Marcin zamieszkały w Łodzi Uzasadnienie: Pan Marcin Kosior spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Projektanta w Oddziale Planów Miejscowych. Posiadana przez Pana Marcina Kosiora wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.

Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO