Praca

Oferty pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Oferty pracy w MPU:

Miejska Pracowania Urbanistyczna uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Pracowni, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Pracownia będzie rozpatrywała wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Serwisie Internetowym MPU, który jest w całości zgodny z wymogami dotyczącymi prowadzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Łodzi, 90-418 Łódź, al. Kościuszki 19.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Administracyjno-Organizacyjny w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

 

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w MPU

24.07.2015
Numer oferty: 3/2015
Stanowisko: Starszy księgowy w Zespole Finansowo-Księgowym w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 03.08.2015
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 20150724.pdf
Informacja o wyniku naboru: 3354_0001.pdf
06.03.2015
Numer oferty: 2/2015
Stanowisko: Starszy referent lub inspektor lub informatyk (uzależnione od stażu pracy i kwalifikacji) w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 20.03.2015
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zalacznik_nr2.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_2_2015_.pdf
21.01.2015
Numer oferty: 1/2015
Stanowisko: Asystent w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 30.01.2015
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: asystent_zp4_xii.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_3.pdf
02.12.2014
Numer oferty: 7/2014
Stanowisko: Asystent w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 12.12.2014
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zalacznik_2_3.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_2.pdf
18.11.2014
Numer oferty: 6/2014
Stanowisko: Asystent w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 28.11.2014
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: og_20141118.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_1.pdf
20.10.2014
Numer oferty: 5/2014
Stanowisko: Radca prawny w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 30.10.2014
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zalacznik_nr_2.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik.pdf
09.06.2014
Numer oferty: 4/2014
Stanowisko: Asystent lub starszy asystent w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 23.06.2014
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 4ki1062014.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_naboru_4.pdf
09.05.2014
Numer oferty: 3/2014
Stanowisko: Księgowy w Zespole Finansowo-Księgowym w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 19.05.2014
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: 20140509.pdf
Informacja o wyniku naboru: nab_3fk10514.pdf
02.05.2014
Numer oferty: 2/2014
Stanowisko: Starszy Projektant w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 12.05.2014
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zal2_zakres_zadan.pdf
Informacja o wyniku naboru: nab_2zp14.pdf
10.03.2014
Numer oferty: 1/2014
Stanowisko: Specjalista w Oddziale Wspomagania Projektowania w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 21.03.2014
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: nab_spec_bd.pdf
Informacja o wyniku naboru: wyn_spec_wp.pdf
05.12.2013
Numer oferty: 8/2013
Stanowisko: Zastępca Dyrektora w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 16.12.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: nab_zd.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_zdyr.pdf
05.12.2013
Numer oferty: 7/2013
Stanowisko: Inspektor w Oddziale Administracyjno – Organizacyjnym w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów: 16.12.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: nab_insp.pdf
Informacja o wyniku naboru: nab_insp_ao.pdf
08.08.2013
Numer oferty: 6/2013
Stanowisko: Asystent w Oddziale Wspomagania Projektowania w Zespole Społeczno-Ekonomicznym i Rozwoju Baz Danych
Termin składania dokumentów: 20.08.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: nab_6.pdf
Informacja o wyniku naboru: 6.pdf
08.08.2013
Numer oferty: 5/2013
Stanowisko: Asystent w Oddziale Wspomagania Projektowania w Zespole Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Kulturowego
Termin składania dokumentów: 20.08.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: nab_5.pdf
Informacja o wyniku naboru: 5.pdf
12.06.2013
Numer oferty: 4/2013
Stanowisko: Główny Projektant w Oddziale Planowania Przestrzennego
Termin składania dokumentów: 28.06.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: gp_062013.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_naboru.pdf
10.05.2013
Numer oferty: 3/2013
Stanowisko: Podinspektor lub Inspektor uzależnione od stażu pracy i kwalifikacji w Zespole Prawnym
Termin składania dokumentów: 20.05.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: zal._nr_inspektor_zespol_prawny.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_naboru_1.pdf
07.03.2013
Numer oferty: 2/2013
Stanowisko: Asystent lub Starszy asystent uzależnione od wykształcenia, stażu pracy i kwalifikacji w Oddziale Planowania Przestrzennego
Termin składania dokumentów: 29.03.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: nab_2.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_naboru_2.pdf
07.03.2013
Numer oferty: 1/2013
Stanowisko: Asystent w Oddziale Planowania Przestrzennego
Termin składania dokumentów: 29.03.2013
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: nab_1.pdf
Informacja o wyniku naboru: wynik_naboru_3.pdf
23.10.2012
Numer oferty: 10/2012
Stanowisko: Asystent lub projektant uzależnione od wykształcenia, stażu pracy i kwalifikacji w Oddziale Planowania Przestrzennego
Termin składania dokumentów: 05.11.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: asystent_lub_projektant.pdf
Informacja o wyniku naboru: W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi, z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2012 Dyrektora z dnia 26.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w MPU w Łodzi" na stanowisko Asystenta w Oddziale Planowania Przestrzennego została wyłoniona: Saciuk Małgorzata zamieszkała w Łodzi Uzasadnienie: Pani Małgorzata Saciuk spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku Asystenta. Posiadana przez Panią Małgorzatę Saciuk wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
24.09.2012
Numer oferty: 9/2012
Stanowisko: Inspektor w Oddziale Administracyjno - Organizacyjnym
Termin składania dokumentów: 03.10.2012
Status oferty: Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia: ogloszenie_ao_wrzesien_2012.pdf
Informacja o wyniku naboru: W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w MPU w Łodzi , z siedzibą przy ul. Wileńskiej 53/55, 94-054 Łódź, zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2012 Dyrektora z dnia 26.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w MPU w Łodzi. Na stanowisko Inspektora w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym został wyłoniony: Cezary Hollitzer zamieszkały w Aleksandrowie Łódzkim Uzasadnienie: Pan Cezary Hollitzer spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na stanowisku Inspektora. Posiadana przez Pana Cezarego Hollitzera wiedza oraz doświadczenie zawodowe umożliwią właściwe wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MPU w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym MPU w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. MPU w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Kontakt
RODO