Praca

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 15.01.2020 11:44 do 15.01.2020 11:48.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Oferty pracy w MPU:

Miejska Pracowania Urbanistyczna uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Pracowni, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Pracownia będzie rozpatrywała wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Serwisie Internetowym MPU, który jest w całości zgodny z wymogami dotyczącymi prowadzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Łodzi, 90-418 Łódź, al. Kościuszki 19.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Administracyjno-Organizacyjny w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

 

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędniczew MPU

14.01.2020
Numer oferty:1/2020
Stanowisko:Asystent / Starszy Asystent / Projektant w Zespole Projektowym nr 1
Termin składania dokumentów:30.01.2020
Status oferty:Aktualne
Treść ogłoszenia:2020_1_ogloszenie.pdf
07.11.2019
Numer oferty:8/2019
Stanowisko:Podinspektor/Inspektor/Specjalista w Zespole Informatyki i Baz Danych
Termin składania dokumentów:18.11.2019
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:2019_8_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru:2019_8_roztrzygniecie.pdf
23.10.2019
Numer oferty:7/2019
Stanowisko:Asystent w Zespole Projektowym nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:04.11.2019
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:2019_7_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru:2019_7_roztrzygniecie.pdf
26.09.2019
Numer oferty:6/2019
Stanowisko:Projektant w Zespole Projektowym nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:07.10.2019
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:2019_6_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru:2019_6_rozstrzygniecie.pdf
12.06.2019
Numer oferty:5/2019
Stanowisko:Projektant w Zespole Projektowym Nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:24.06.2019
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:2019_5_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru:2019_5_rozstrzygnienie.pdf
07.06.2019
Numer oferty:4/2019
Stanowisko:Asystent w Zespole Projektowym nr 2 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:18.06.2019
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:2019_4_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru:2019_4_rozstrzygniecie.pdf
07.06.2019
Numer oferty:3/2019
Stanowisko:Starszy Księgowy w Zespole Finansowo-Księgowym w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:18.06.2019
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:2019_3_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru:2019_3_rozstrzygniecie.pdf
07.06.2019
Numer oferty:2/2019
Stanowisko:Projektant w Zespole Projektowym Nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:18.06.2019
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:2019_2_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru:2019_2_rozstrzygniecie.pdf
22.01.2019
Numer oferty:1/2019
Stanowisko:Asystent w Zespole Projektowym nr 3 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:01.02.2019
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:2019_1_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru:20190226143202.pdf
18.10.2018
Numer oferty:5/2018
Stanowisko:Asystent w Zespole Projektowym nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:29.10.2018
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:2018_5_ogloszenie.pdf
Informacja o wyniku naboru:2018_5_wyniki.pdf
06.07.2018
Numer oferty:4/2018
Stanowisko:Inspektor w Zespole Informatyki i Baz Danych w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:17.07.2018
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:2018-07-06-14-52-03-01_1.pdf
Informacja o wyniku naboru:20180727105115.pdf
11.05.2018
Numer oferty:3/2018
Stanowisko:Inspektor w Zespole Społeczno - Ekonomicznym i Ochrony Środowiska w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:22.05.2018
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:20180511135841.pdf
Informacja o wyniku naboru:20180605095928.pdf
26.02.2018
Numer oferty:2/2018
Stanowisko:Starszy asystent w Zespole Projektowym Nr 2 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:09.03.2018
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:20180226152639.pdf
Informacja o wyniku naboru:20180315152807.pdf
26.02.2018
Numer oferty:1/2018
Stanowisko:Asystent w Zespole Projektowym Nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:09.03.2018
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:20180226152729.pdf
Informacja o wyniku naboru:20180323144359.pdf
06.10.2017
Numer oferty:3/2017
Stanowisko:Starszy asystent w Zespole Projektowym Nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:16.10.2017
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:20171006133814_3.tif
Informacja o wyniku naboru:20171106145951.pdf
01.08.2017
Numer oferty:2/2017
Stanowisko:Projektant w Zespole Projektowym Nr 4 w MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:11.08.2017
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:4531_0001_2.pdf
Informacja o wyniku naboru:4534_0001.pdf
10.03.2017
Numer oferty:1/2017
Stanowisko:Projektant lub Starszy Projektant w Zespole Informatyki i Baz Danych MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:20.03.2017
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:img-310131550.pdf
Informacja o wyniku naboru:20170331132341.pdf
23.06.2016
Numer oferty:12/2016
Stanowisko:Asystent w Zespole Projektowym Nr 7 MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:04.07.2016
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:4050_0001.pdf
Informacja o wyniku naboru:4111_0001.pdf
23.06.2016
Numer oferty:11/2016
Stanowisko:Asystent w Zespole Projektowym Nr 5 MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:04.07.2016
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:4049_0001.pdf
Informacja o wyniku naboru:4112_0001.pdf
22.06.2016
Numer oferty:10/2016
Stanowisko:Projektant w Oddziale Wspomagania Projektowania w Zespole Komunikacji i Inżynierii MPU w Łodzi
Termin składania dokumentów:04.07.2016
Status oferty:Rozstrzygniete
Treść ogłoszenia:4044_0001.pdf
Informacja o wyniku naboru:4083_0001.pdf

Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO