Wydarzenia

Przyjmowanie wniosków do Planu ogólnego miasta Łodzi i spotkanie informacyjne

Joanna Woźniak

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego. Rozpoczęto również zbieranie wniosków do ww. dokumentu. Wnioski można składać od dnia 18 marca 2024 r. do dnia 26… więcej

Konferencja "600 LAT MIASTA ŁODZI. HISTORIA I WSPÓŁCZESNE WYZWANIA"

Sonia Dimitrowa

Zapraszamy do udziału w konferencji "600 LAT MIASTA ŁODZI. HISTORIA I WSPÓŁCZESNE WYZWANIA" organizowanej przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Konferencja odbędzie się 5 czerwca (poniedziałek) w trybie… więcej

Odstąpienie od procedowania zmiany planu na terenie osiedla Stoki - przystąpienie nr 280

Joanna Woźniak

W wyniku braku akceptacji, części społeczności mieszkańców osiedla Stoki, wyrażonej podczas spotkania z władzami miasta oraz w protestach i petycjach, zdecydowano o odstąpieniu od procedowania zmiany… więcej

Aktualności planistyczne

Uchwalenie prawomocne planu nr 224

zmiana planu nr 141 - dolina rzeki Ner - Sanitariuszek, Łaskowice, Chocianowicka, Pabianicka i Teodorowicza do terenów Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta

Przystąpienie do sporządzenia planu nr 377

Smutna, Telefoniczna, Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r., do terenów kolejowych

Wyłożenie projektu planu nr 223 do publicznego wglądu

Konstantynowska, Juszczakiewicza, Kusocińskiego, zachodnia granica miasta Łodzi

Przyjmowanie wniosków do planu nr 367

Kasztelańska, Wycieczkowa, Warszawska, Skrzydlata

Przystąpienie do sporządzenia planu nr 378

Małachowskiego, Kopcińskiego, Narutowicza i Konstytucyjna

Przystąpienie do sporządzenia planu nr 381

Strykowska, Łupkowa, Chromowa i Rogowska

Przeglądarka MPZP Atlas Historyczny Zdjęcia ukośne Panoramy 360 Pobierz dane 3D
Kontakt
RODO