Wskaźnik Zieleni

Zieleń w mieście nie stanowi jedynie ozdoby, ale pełni bardzo ważną funkcję. Każdy zdaje sobie sprawę chociaż z części korzyści, jakie niesie zieleń w najbliższym otoczeniu. Najczęściej tereny zielone kojarzą nam się z miejscami rekreacji i wypoczynku - na przykład parki. Jest to prawidłowe skojarzenie, jednakże należy pamiętać, że zieleń jest niezbędnym elementem tkanki miejskiej. Chroni nas od życia między szkłem, betonem a asfaltem. 

Zieleń stanowi naturalną ochronę przed wiatrem oraz zmniejsza jego siłę nawet o 80%, potrafi nawilżyć powietrze i obniżyć temperaturę, a nawet zminimalizować hałas.

 „Niewątpliwie tereny zieleni są bardzo potrzebne w obszarach zurbanizowanych i warto zadać sobie pytanie czy w naszych miastach istnieje wystarczająca liczba miejsc, w których możemy je spotkać” (źródło: urbnews.pl/istota-zieleni-w-przestrzeni-miejskiej/)

Wzrost wartości gruntów powoduje maksymalizację powierzchni zabudowanej. Co prawda przepisy prawa, w niektórych przypadkach, regulują wartość procentowego udziału terenów biologicznie czynnych, jednakże tereny takie z reguły realizowane są po najniższych kosztach, przez co np. zieleń wokół zabudowy wielorodzinnej ogranicza się jedynie do kilku trawników wokół budynku.

A gdyby to zmienić? Może warto stworzyć zespół działań prawno-planistycznych na rzecz zrównoważonego rozwoju, które miałyby na celu wykorzystanie potencjału miast i ich obszarów funkcjonalnych w procesach poprawy jakości życia w mieście oraz możliwości rozwoju terenów zieleni? 

Prawidłowo zaplanowana zieleń (w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej) wniesie wiele pozytywnych skutków w środowisko życia.

      


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO