Plan Ogólny

Plan ogólny miasta Łodzi

Uchwała

LXXXVII/2635/24                  
Data podjęcia 2024-02-21
Sprawę prowadzi

Zespół Planu Ogólnego: 

Magdalena Salwa
tel.: 42-628-75-57

Karolina Godos
tel.: 42-628-75-40

Magdalena Filipiak
tel.: 42-628-75-58

Ewelina Sawicka
tel.: 42-628-75-64

Izabela Durecka
tel.: 42-628-75-22

   

Plan ogólny to dokument planistyczny uchwalany dla całego obszaru miasta będący aktem prawa miejscowego. Ustalenia zawarte w planie ogólnym będą wiążące zarówno dla planów miejscowych jak i dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Plan ogólny miasta Łodzi zastąpi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.

Etap procedury


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO