Ogrody Sukiennicze

W 2013 r. Miasto przyjęło Strategię Przestrzennego Rozwoju Łodzi, w której jako główny cel wskazano „rozwój do wewnątrz” - gospodarowanie zasobami tak, aby nastąpił rozkwit centrum miasta - przede wszystkim dla jego mieszkańców. Jednym z elementów realizacji tego planu jest rozpoczęcie w 2019 roku programu Ogrody Sukiennicze, którego efektem ma być opracowanie koncepcji rozwoju dzielnicy.

Na wschód od ulicy Piotrkowskiej, pomiędzy ulicami Północną, Kopcińskiego, Narutowicza i Wschodnią rozciągają się tereny historycznych założeń urbanistycznych: Ogrodów Sukienniczych Nowego Miasta i Nowej Dzielnicy - obszar o powierzchni 134 ha zamieszkany przez ok. 15 tys. osób.

Dzięki poszerzonym konsultacjom społecznym wspólnie wypracujemy pomysły na poprawę dzielnicy, które zostaną zapisane w planach miejscowych - lokalnych dokumentach planistycznych. W szczególności skupimy się na kształtowaniu przestrzeni publicznych, wyglądzie ulic oraz nowej zieleni.


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO