Diagnoza obszaru

Diagnoza na potrzeby programu Zielone Polesie obejmowała m.in.: przestudiowanie historycznego rozwoju obszaru Starego Polesia, badania demograficzne i społeczne, analizy urbanistyczno-architektoniczne i komunikacyjne, inwentaryzację zieleni i przestrzeni publicznych, stworzenie typologii zabudowy, analizę własnościową, itp.


Informację wprowadził(a): Bartłomiej Idzikowski (09.04.2019 13:14)

Informację zmodyfikował(a): Bartłomiej Idzikowski (09.04.2019 13:17)

Ilość odwiedzin: 748

Kontakt
RODO