Diagnoza obszaru

Diagnoza na potrzeby programu Zielone Polesie obejmowała m.in.: przestudiowanie historycznego rozwoju obszaru Starego Polesia, badania demograficzne i społeczne, analizy urbanistyczno-architektoniczne i komunikacyjne, inwentaryzację zieleni i przestrzeni publicznych, stworzenie typologii zabudowy, analizę własnościową, itp.


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO