O wskaźniku

W planach miejscowych powszechnie stosuje się wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu takie jak: powierzchnia zabudowy, intensywność i powierzchnia biologicznie czynna. Katalog wskaźników i parametrów stosowanych w polskim prawodawstwie nie jest zamknięty, dlatego w celu wzmocnienia narzędzi prawnych mających wpływ na kształtowanie zieleni lokalnej - zarówno przez samorządy jak i osoby prywatne, podjęto próbę wypracowania tzw. wskaźnika zieleni.

Proponowany wskaźnik musiałby uwzględniać ustalaną w planie miejscowym powierzchnię biologicznie czynną, wymuszając na inwestorze dodatkowe działania wzbogacające zielone zagospodarowanie przestrzeni, m.in. poprzez zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, pokrytych roślinnością czy obligowałby do rekompensaty nawierzchni na podbudowie betonowej chociażby w postaci nowych nasadzeń drzew.

 

W plikach do pobrania znajdą Państwo szczegółowy opis wskaźnika, czym jest i jak go liczyć oraz pomocniczy arkusz kalkulacyjny.


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO