Konsultacje społeczne

 

Wspólnie z mieszkańcami obszaru zadaliśmy sobie powyższe pytania i spróbowaliśmy znaleźć możliwie najlepszy kierunek rozwoju dzielnicy.

W ramach Programu Ogrody Sukiennicze przeprowadzono pierwszy etap procesu poszerzonych konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego procedowanych w MPU dla obszaru opracowania. 

Podczas konsultacji wspólnie wypracowaliśmy pomysły na poprawę dzielnicy, które zostaną zapisane w planach miejscowych. Szczególnie skupiliśmy się na kształtowaniu przestrzeni publicznych, wyglądzie ulic oraz nowej zieleni. 

Obszar opracowania podzielony został na 3 strefy w zależności od wyróżniających je cech charakterystycznych - szczegółowy opis znajduje się w dziale Diagnoza.

Zbieranie odpowiedzi do ankiet zakończyło się 26 września 2019 r. Łącznie otrzymaliśmy ponad 150 wypełnionych formularzy. Wyniki zostały zaprezentowane na spotkaniu konsultacyjnym 28 września 2019 r. Prezentacja ilustrująca odpowiedzi ankietowanych znajduje się tutaj.

 

Prezentujemy relację fotograficzną z zakończonego pierwszego etapu procesu poszerzonych konsultacji społecznych.

 

W ramach Programu powstał cykl filmów mających na celu przedstawienie obszaru opracowania. Ukazują one zarówno problemy, którym należy przeciwdziałać, jak i walory, które należy wykorzystać do poprawy funkcjonowania dzielnicy. Filmy prezentują także inspiracje z innych miast i prawidła jakie powinny przyświecać pracy projektowej nad tak skomplikowanym bytem jak centrum miasta. Utwory przedstawiają również sposób, w jaki zespół projektowy pracuje nad opracowaniem Programu i podstawowe wytyczne projektowe. 

Zachęcamy do obejrzenia filmów, które dostępne są na naszym kanale na platformie YouTube - TUTAJ

 

Zakończono pierwszy etap procesu konsultacji społecznych, podczas których odbył się szereg spotkań z mieszkańcami w punktach konsultacyjnych, spacery badawcze, warsztaty projektowe, badanie ankietowe oraz inne działania mające na celu współpracę pomiędzy projektantami, a osobami zainteresowanymi obszarem.

Raport podsumowujący I etap konsultacji dostępny jest w zakładce "Do pobrania" - TUTAJ

Procedura zbierania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze Ogrodów Sukienniczych trwa od 21.05.2020 r. do 30.06.2020 r. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w podstronach dla poszczególnych planów:

  • Plan 206 "Północna, płk. Jana Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i Wschodnia" - LINK
  • Plan 207 "Północna, dr. Seweryna Sterlinga, Stefana Jaracza i płk. Jana Kilińskiego" - LINK
  • Plan 208 "Północna, hm. Aleksandra Kamińskiego, Stefana Jaracza i dr. Seweryna Sterlinga" - LINK
  • Plan 209 "Północna, Wierzbowa, Uniwersytecka i hm. Aleksandra Kamińskiego" - LINK
  • Plan 210 "Północna, Źródłowej, Pomorska, Banacha, Kopcińskiego, Jaracza, Uniwersytecka i Wierzbowa, rondo Solidarności" - LINK
  • Plan 211 "Jaracza, Kopcińskiego, Narutowicza, Polskiej Organizacji Wojskowej" - LINK

Zachęcamy do udziału w procedurze i składania wniosków zgodnie z Obwieszczeniem.

 

Obecnie trwa proces opracowywania 6 planów miejscowych obejmujących swym zasięgiem obszar Programu Ogrody Sukiennicze.

 

 

Proces poszerzonych konsultacji społecznych prowadzony jest w ramach grantu otrzymanego, w związku z udziałem Gminy Miasta Łódź w projekcie NR POWR.02.19.00-00-KP11/18 pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ", który proceduje Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi.


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO