Realizacja

Realizacja

Po zamknięciu projektowania programu Zielone Polesie - procesu przekształceń Starego Polesia - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi przekazała program do realizacji jednostkom wykonawczym Urzędu Miasta Łodzi. Równocześnie procedowane były miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Poszczególne wydziały Urzędu Miasta Łodzi rozpoczęły realizację swoich zakresów programu. Z budżetu miasta przekazano pierwszą transzę finansowania projektu. Rozpoczęła się realizacja pierwszych ulic-ogrodów i parków kieszonkowych.

Ewaluacja

Pierwsze zrealizowane odcinki ulic były ewaluowane pod katem spełnienia założeń programu. Wyniki ww. ewaluacji zostały uwzględnione w przeprowadzonym programie pt. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2", w którym cztery pilotażowe odcinki ulic były współprojektowane z mieszkańcami w celu wypracowania modelowego procesu partycypacji.

 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO