Kontakt

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
Zespół Projektowy Nr 4 (ZP4)

Kierownik Zespołu: Dagmara Meksa
tel.: 42 628 75 53
d.meksa@mpu.lodz.pl

Projektant: Dorota Staręga
tel.: 42 628 75 83
d.starega@mpu.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO