OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 24

Plan nr 24
Nazwa Drewnowska, Zachodnia, Ogrodowa, proj. Żeligowskiego (Poltex)
Data uchwalenia 2001-12-27
Numer uchwały LXXII/1620/01


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (23.11.2018 09:17)

Informację zmodyfikował(a): (23.11.2018 09:17)

Ilość odwiedzin: 377

Kontakt
RODO