Zbiory danych przestrzennych (dla APP)

Usługi danych przestrzennych dla MPZP i Studium

Dostęp do danych przestrzennych dla APP:
MPZP: PL-MPZP-2495-106101-MPZP_20230208.gml
Studium: PL-MPZP-2495-106101-SUIKZP_20221205.gml

MPZP - usługa wyszukiwania, przeglądania i pobierania:
WFS: mapa.lodz.pl/OGC/MPZP/
WMS: mapa.lodz.pl/OGC/MPZP/

Studium - usługa wyszukiwania, przeglądania i pobierania:
WFS: mapa.lodz.pl/OGC/Studium/
WMS: mapa.lodz.pl/OGC/Studium/


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO