OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Przystąpienie nr 260

Przystąpienie nr 260
Nazwa Milionowa, Przybyszewskiego, Krucza, Zarzewska, Praska i Dębowa
Data podjęcia 2020-12-02
Uchwała XXXIII/1091/20
Sprawę prowadzi Maria Biernacka
zespół: Zespół projektowy nr 2
tel.: 628-75-39

Stan zaawansowania prac

Podjęcie uchwały

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych. Wypisy i wyrysy dla obowiązujących i nieobowiązujących planów oraz studium wydaje Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 


Metryka strony i historia zmian
Kontakt
RODO