Dyskusje publiczne

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 03.08.2020 15:48 do 03.08.2020 15:50.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Rejestracja udziału w dyskusji

Tutaj będą publikowane odnośniki do rejestracji na zbliżające się dyskusje publiczne.r

Obecnie żadna dyskusja publiczna nie jest zaplanowana.

Regulamin przeprowadzenia dyskusji publicznej w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Dyskusja publiczna realizowana w trybie on-line (drogą elektroniczną), przeprowadzana jest na podstawie zapisów:

 • ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r . o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwana Tarczą 4 (Dz.U. 2020 poz. 1086),
 • art. 8c i 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.), w związku z § 12 pkt 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).

W ramach zmian wprowadzonych w Tarczy 4 ustawodawca m.in. dopuścił możliwość organizacji dyskusji publicznych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przy jednoczesnej transmisji obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.r

W związku z powyższym, od początku sierpnia br. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi zmienia zasady organizacji wyłożeń projektów MPZP do publicznego wglądu oraz prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych tj.:

 1. Dyskusje publiczne organizowane będą za pośrednictwem platformy Click Meeting dostępnej dla uczestników bez opłat i bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, clickmeeting.com/pl/legal
 2. Warunkiem uczestnictwa w dyskusji jest zarejestrowanie swojego udziału w terminie wskazanym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu.
 3. Podczas rejestracji należy podać adres e-mail, na który zostanie automatycznie wysłane imienne zaproszenie dla uczestnika.
 4. Aby wejść do wirtualnego pokoju, w którym odbywać się będzie dyskusja, należy wykorzystać link z wiadomości mail otrzymanej po rejestracji.
 5. Uczestnik zobowiązuje się wejść do wirtualnego pokoju, w którym odbywać się będzie dyskusja, zapewniając następujące minimalne warunki techniczne:
  a) Użyć najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome, Firefox lub Safari na komputerze lub urządzeniu mobilnym. UWAGA! Na innych przeglądarkach tj. Edge, Opera, Internet Explorer lub nieaktualnych wersjach wszystkich przeglądarek, mogą wystąpić utrudnienia i Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.
  b) Zapewnić dostęp do Internetu o prędkości pobierania min. 512 kbps.
 6. Uczestnik akceptuje, iż w przypadku korzystania z dedykowanej aplikacji Click Meeting dostępnej dla urządzeń mobilnych w Google Play lub Apple Store, będzie miał możliwość wyłącznie zadawania pytań w formie pisemnej używając okna czatu, lecz nie będzie miał możliwości wypowiedzieć się w trybie audio/video.
 7. W trakcie dyskusji, Uczestnik może zabrać głos:

a) pisemnie, poprzez wysłanie pytania publicznie widocznego w oknie czatu.

b) zgłosić chęć zabrania głosu w trybie audio/video poprzez wysłanie prośby o udzielenie głosu publicznie widocznej w oknie czatu i poczekać na udzielenie głosu przez Prezentera.

c) telefonicznie, poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer telefonu udostępniony przez Prezentera.

d) zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać pisemnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, al. Kościuszki 19, 90-418 Łódź lub na adres e-mail: mpu@.mpu.lodz.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w wyznaczonym terminie. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

8. W trakcie dyskusji, Uczestnik może zabrać głos w formie pisemnej (tekstowej lub zabranie głosu w formie audio/video.r

9. W przypadku braku możliwości udziału w dyskusji prowadzonej w trybie zdalnym, istnieje możliwość konsultacji z zespołem projektowym w ramach wyłożenia projektu MPZP do publicznego wglądu. Z projektem będzie można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w dni robocze (w wyznaczonych godzinach). Ze względu na pandemię COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica lub inny sposób), dezynfekcja rąk po wejściu na teren Pracowni oraz używanie rękawiczek ochronnych zgodnie z zarządzeniem Dyrektora z czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi, https://mpu.lodz.pl/komunikaty/wydarzenia/artykul/uwaga-id35039/2020/6/15/r

Dyskusja publiczna w trybie zdalnym będzie przebiegała w następującym porządku: każda dyskusja będzie się rozpoczynać informacją o zasadach jej prowadzenia, przekazanych przez moderatora, w następnej kolejności odbywać się będzie prezentacja projektu MPZP, a na końcu będzie czas na zadawanie pytań w formie pisemnej (tekstowej) lub zabranie głosu w trybie audio/video w dyskusji.r

Wnioski, opinie, czy uwagi do projektów MPZP składać należy pisemnie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek / opinia / uwaga dotyczą. Można je składać drogą pocztową, mailową lub ewentualnie złożyć osobiście w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.r

 

Dane kontaktowe Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi:r

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzir

ul. Kościuszki 19r

90-418 Łódźr

 

Tel.: + 48 (42) 628-75-00r

FAX: +48 (42) 628-75-03r

mpu@mpu.lodz.plr

Godziny otwarcia:r

            poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 08:00 do 16:00r

            wtorki: od 09:00 do 17:00


Informację wprowadził(a): (07.07.2020 12:37)

Informację zmodyfikował(a): Michał Brodowicz (18.09.2020 20:11)

Ilość odwiedzin: 655

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
18.09.2020 20:11 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.09.2020 11:34 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.09.2020 11:29 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
03.09.2020 13:25 Modyfikacja treści
03.09.2020 13:22 Modyfikacja treści
03.09.2020 13:10 Modyfikacja treści
02.09.2020 08:18 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
02.09.2020 08:17 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
31.08.2020 11:04 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
27.08.2020 09:28 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
27.08.2020 09:27 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
24.08.2020 08:31 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
21.08.2020 10:15 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
18.08.2020 10:55 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
17.08.2020 12:14 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
17.08.2020 09:02 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
13.08.2020 09:36 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
13.08.2020 09:34 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
13.08.2020 09:33 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
13.08.2020 09:14 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
13.08.2020 09:12 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
13.08.2020 09:06 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
13.08.2020 09:03 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
13.08.2020 09:03 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
13.08.2020 09:01 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
13.08.2020 09:00 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
06.08.2020 10:58 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
06.08.2020 10:52 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:49 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:47 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:46 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:44 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:44 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:44 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:43 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:26 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:25 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:24 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:23 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:16 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:15 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:14 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:14 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:11 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:09 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:07 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:07 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:05 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:01 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 13:00 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 12:59 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 12:56 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 12:55 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 12:54 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 12:53 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 12:52 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 12:42 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 12:38 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
04.08.2020 12:33 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
03.08.2020 15:58 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
03.08.2020 15:56 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
03.08.2020 15:51 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
03.08.2020 15:50 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
03.08.2020 15:48 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
03.08.2020 15:47 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
24.07.2020 13:43 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
07.07.2020 13:17 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
07.07.2020 12:51 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
07.07.2020 12:51 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
07.07.2020 12:49 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
07.07.2020 12:48 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
07.07.2020 12:47 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
07.07.2020 12:46 Michał Brodowicz Modyfikacja treści
07.07.2020 12:37 Michał Brodowicz Utworzenie strony
Kontakt
RODO