Konsultacje społeczne

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 19.08.2019 15:08 do 19.08.2019 15:09.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

 r

Wspólnie z mieszkańcami obszaru zadamy sobie powyższe pytania i spróbujemy znaleźć możliwie najlepszy kierunek rozwoju dzielnicy.r

W ramach Programu Ogrody Sukiennicze przeprowadzone zostaną poszerzone konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego procedowanych w MPU dla obszaru opracowania. 

Podczas konsultacji wspólnie wypracujemy pomysły na poprawę dzielnicy, które zostaną zapisane w planach miejscowych. W szczególności skupimy się na kształtowaniu przestrzeni publicznych, wyglądzie ulic oraz nowej zieleni. r

 

r

 

Po co zieleń? Badania wskazują, że jest to jeden z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia i zamieszkania w danej lokalizacji. Zieleń publiczna ogólnodostępna pełni też ważną rolę społeczną, będąc miejscem spotkań mieszkańców danej dzielnicy. Ogólnodostępne tereny zieleni są platformą, na której budowane są więzi społeczne – najważniejsze spoiwo prawidłowo funkcjonującej dzielnicy. W obliczu ocieplania się klimatu, rola przyrodnicza zieleni w miastach jest nie do przecenienia.akie w związku z tym powinny być Ogrody Sukiennicze w przyszłości? Co zrobić by nastąpił rozwój tej dzielnicy, mieszkańcy chcieli w niej mieszkać, a inwestorzy inwestować? Wierzymy, że wspólnie z mieszkańcami znajdziemy odpowiedzi na te pytania i w ramach Programu „Ogrody Sukiennicze” powstanie najlepsza z możliwych koncepcja rozwoju tego obszaru.r

 

 

Proces poszerzonych konsultacji społecznych prowadzony jest w ramach grantu otrzymanego, w związku z udziałem Gminy Miasta Łódź w projekcie NR POWR.02.19.00-00-KP11/18 pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ", który proceduje Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi.

Kontakt
RODO