Konsultacje społeczne

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 26.09.2019 15:34 do 26.09.2019 15:34.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

 r

Wspólnie z mieszkańcami obszaru zadamy sobie powyższe pytania i spróbujemy znaleźć możliwie najlepszy kierunek rozwoju dzielnicy.

W ramach Programu Ogrody Sukiennicze przeprowadzone zostaną poszerzone konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego procedowanych w MPU dla obszaru opracowania. 

Podczas konsultacji wspólnie wypracujemy pomysły na poprawę dzielnicy, które zostaną zapisane w planach miejscowych. Szczególnie skupimy się na kształtowaniu przestrzeni publicznych, wyglądzie ulic oraz nowej zieleni. 

 r

r

r

Obszar opracowania podzielony został na 3 strefy w zależności od wyróżniających je cech charakterystycznych - szczegółowy opis znajduje się w dziale Diagnoza.r

 

Zbieranie odpowiedzi do ankiet zakończyło się 26 września 2019 r. Łącznie otrzymaliśmy ponad 150 wypełnionych formularzy. Obecnie opracowujemy wyniki, które zostaną zaprezentowane na warsztatach projektowych 28 września 2019 r. oraz opublikowane w niniejszej zakładce w późniejszym terminie.

 

r

Prezentujemy relację fotograficzną z trwającego procesu poszerzonych konsultacji społecznych.

Proces poszerzonych konsultacji społecznych prowadzony jest w ramach grantu otrzymanego, w związku z udziałem Gminy Miasta Łódź w projekcie NR POWR.02.19.00-00-KP11/18 pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ", który proceduje Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi.

Kontakt
RODO