Konsultacje społeczne

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 14.01.2020 13:44 do 15.05.2020 21:33.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

 r

Wspólnie z mieszkańcami obszaru zadamy sobie powyższe pytania i spróbujemy znaleźć możliwie najlepszy kierunek rozwoju dzielnicy.

W ramach Programu Ogrody Sukiennicze przeprowadzone zostaną poszerzone konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego procedowanych w MPU dla obszaru opracowania. 

Podczas konsultacji wspólnie wypracujemy pomysły na poprawę dzielnicy, które zostaną zapisane w planach miejscowych. Szczególnie skupimy się na kształtowaniu przestrzeni publicznych, wyglądzie ulic oraz nowej zieleni. 

 r

r

r

Obszar opracowania podzielony został na 3 strefy w zależności od wyróżniających je cech charakterystycznych - szczegółowy opis znajduje się w dziale Diagnoza.r

 

Zbieranie odpowiedzi do ankiet zakończyło się 26 września 2019 r. Łącznie otrzymaliśmy ponad 150 wypełnionych formularzy. Wyniki zostały zaprezentowane na spotkaniu konsultacyjnym 28 września 2019 r. Prezentacja ilustrująca odpowiedzi ankietowanych znajduje się tutaj.

 

r

Prezentujemy relację fotograficzną z trwającego procesu poszerzonych konsultacji społecznych.

Proces poszerzonych konsultacji społecznych prowadzony jest w ramach grantu otrzymanego, w związku z udziałem Gminy Miasta Łódź w projekcie NR POWR.02.19.00-00-KP11/18 pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ", który proceduje Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi.

Kontakt
RODO