OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 3

Plan nr 3
Nazwa Brzezińska, Stokowska, Zbójnicka (komunikacja)
Data uchwalenia 1998-02-18
Numer uchwały LXXIX/745/98


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (22.11.2018 12:04)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (18.07.2019 14:53)

Ilość odwiedzin: 348

Kontakt
RODO