OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 53

Plan nr 53
Nazwa Dawna fabryka Ejtingtona Nahuma i Spółki – Radwańska 30, Bohdana Stefanowskiego 17
Data uchwalenia 2012-03-14
Numer uchwały XXXV/648/12


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (23.11.2018 16:11)

Informację zmodyfikował(a): Paula Dominiak (11.02.2019 15:23)

Ilość odwiedzin: 253

Kontakt
RODO