OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 08.10.2020 09:01 do 08.10.2020 09:21.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Przystąpienie nr 192

Przystąpienie nr 192
NazwaDolina rzeki Ner
Data podjęcia2017-07-05
UchwałaLIV/1305/17
Sprawę prowadziMarta Jasińska
zespół: Zespół Projektowy Nr 3
tel.: 42 628 75 49

Stan zaawansowania prac

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Podjęcie uchwały
Uchwała o przystąpieniu

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Obwieszczenie o podjęciu uchwały i przyjmowaniu wniosków
Obwieszczenie o przystąpieniuFormularz do składania wniosków

Zawiadomienie przez Prezydenta Miasta Łodzi o przystąpieniu do sporządzenia MPZP i możliwości składania wniosków dotyczących planu.r

Termin składania wniosków: 29.08.2017 r. - 27.09.2017 r.

Sporządzanie projektu i rozpatrywanie wniosków

Analiza złożonych uprzednio wniosków dotyczących MPZP oraz ich rozpatrzenie. Wykonanie projektu planu.r

Informujemy, że zarządzenie Nr 8379/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu MPZP jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem ZARZĄDZENIE

Uzgodnienia i opiniowanie projektu

Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu.

Wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniuProjekt planu - tekstProjekt planu - rysunekProjekt planu - rysunekProjekt planu - rysunekPrognoza - tekstPrognoza - rysunekPrognoza - rysunekPrognoza - rysunekFormularz do składania uwagUzasadnienie do projektu uchwałyPrognoza - prawne formy ochrony przyrody w pobliżu MPZP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do projektu planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag. Przyjęte w wykładanym projekcie rozwiązania omawiane są podczas dyskusji publicznej.r

Termin wyłożenia: 9.10.2020 r. - 6.11.2020 r.r

Termin dyskusji publicznej: 27.10.2020 r.r

Termin składania uwag: 22.11.2020 r.

Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.r

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź

Kontakt
RODO