OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 45

Plan nr 45
Nazwa Dolina rzeki Sokołówki - Park im. A. Mickiewicza, proj. Staw Wasiaka
Data uchwalenia 2011-07-07
Numer uchwały XVII/301/11


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 113, Łódź


Informację wprowadził(a): (23.11.2018 14:05)

Informację zmodyfikował(a): Paula Dominiak (08.02.2019 15:38)

Ilość odwiedzin: 462

Kontakt
RODO