OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 18

Plan nr 18
Nazwa Kaczeńcowa, Rojna, Wierna Rzeka (Małogoskie Pole)
Data uchwalenia 2001-03-21
Numer uchwały LVII/1291/01


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź


Informację wprowadził(a): (22.11.2018 15:29)

Informację zmodyfikował(a): (22.11.2018 15:29)

Ilość odwiedzin: 370

Kontakt
RODO