OZNACZENIA NA MAPIE:

   -obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

   -przystąpienia do sporządzenia planu 

   -możliwość składania wniosków lub uwag do właściwego projektu planu

Plany miejscowe

Plan nr 56

Plan nr 56
Nazwa Karolewska, Wileńska oraz aleja ks. bp. Władysława Bandurskiego
Data uchwalenia 2012-04-25
Numer uchwały XXXVIII/697/12


Teksty oraz rysunki planów i Studium publikowane na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mogą służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Wypisy i wyrysy wydają:

  • dla obowiązujących planów i studium - Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź

  • dla nieobowiązujących planów i studium - Biuro Architekta Miasta UMŁ, ul. Wólczańska 36, Łódź


Informację wprowadził(a): (26.11.2018 08:04)

Informację zmodyfikował(a): Paula Dominiak (12.02.2019 09:35)

Ilość odwiedzin: 333

Kontakt
RODO